Lektionspaket | 3 lektioner för åk F-3

Börja förstå källkritik

Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet.

Under lågstadiet ökar elevernas användning av både digitala och analoga källor successivt. Läromedel, böcker, sociala medier och video blir självklara källor till information vid sidan av föräldrar, syskon och kompisar. I lektionen "Vad är en källa?" får eleverna möjlighet att reflektera kring det och fundera över vad en källkritisk granskning innebär.

Söka och värdera källor

Innehållet i lektionspaketet lockar till samtal om hur man söker på nätet, men också om varför den information man hittar kan se olika ut. Det ger eleverna tillfälle att öva förmågan att värdera och bearbeta olika källor.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Söktips - att hitta det man letar efter

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Värdera källor: Är fågeln farlig?

  En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad är en källa?

  Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.