Grunderna i programmering - sammanfatta begreppen | 6 av 6

Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

Lektionsförfattare: Anna Eriksson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att repetera begreppen kring programmering.

Förberedelser

Denna lektion passar bra som fortsättning när man har gjort materialet:

Genomförande

Lektionen kan antingen göras som en enskild uppgift och får då ett större fokus på läsförståelse, eller så kan man göra en genomgång tillsammans av alla ord/begrepp först. Sedan löser eleverna korsordet. Avsluta med en gemensam genomgång av korsordet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva på dator.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Gör korsordet

Instruktioner

Arbeta i par med att lösa korsordet.

2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Gå igenom korsordet gemensamt i klassen och diskutera frågorna.

  • Fanns det ord och begrepp som du inte kunde?
  • Vilka ord och begrepp var nya?

3 Lektionsdel 3:

Fortsätt arbeta med datalogiskt tänkande

Instruktioner

Lär dig mer om programmering genom att göra lektionen: Hur fungerar en robot? (del 1/3)