Bilder av förskolebarns digitala vardag

Bilder är ett enkelt sätt att synliggöra och ha som utgångspunkt för lek, samtal och reflektion. På digitala lektioner finns många bilder som kan starta samtal och funderingar kring barnens vardag både i förskolan och i hemmet. Här hittar du en samling bilder som du kan använda som underlag i förskolan.

Arbetsgång och material

Låt bilderna vara utgångspunkt för barnens lek, skapande och utforskande. Kanske kan du som pedagog använda bilderna som utgångspunkt för att samtala med barnen kring vardagen och verkligheten.

Förslag på arbetsgång:

  1. Börja med att gemensamt titta på bilden.
  2. Samla färger, former, innehåll. Låt barnen i tur och ordning berätta vad de ser i bilden som ni arbetar med: barn, grönt, hund, lampa etc.
  3. Ställ sedan frågor kring om vad som händer på bilderna? Vad gör barnen?
  4. Koppla bilderna till barnens vardag – i förskolan.

illustration av barn som undersöker smarta prylar

en illustration av ett barn som tittar på en vuexn som tjuvkikar på en digital platta

Kvinna visar ett barn något på mobiltelefon vid köksbord.

En pojke står lutad mot ett träd med en mobil i handenen illustration av en källa med källor och ett barn som prövar dessa genom att ta sig över källan