Digitala lektioner – lektionstips för dig som jobbar i grundskolan

Är du lärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog i grundskolan? Här hittar du lektionstipsen som hjälper dig att jobba med digital kompetens tillsammans med dina elever. 

Digitala lektioner har material för skolämnena matematik, svenska, teknik, samhällsorienterade ämnen, bild och värdegrund. I lektionerna tas aspekter som digital källkritik, programmering, netikett, digitalisering, lag och rätt samt säkerhet upp.

Här följer några lektioner som är bra startplatser för dig som inte använt Digitala lektioner tidigare!