Digitala
lektioner

Digitala lektioner är ett kostnadsfri lektionsbank som gör det enkelt för dig och dina elever att jobba med källkritik, säkerhet på nätet eller programmering. Tjänsten är kostnadsfri och innehåller över 150 lektioner – du kan börja använda dem nu direkt eller göra om dem så att de passar dig och dina elever ännu bättre.

Alla lektioner kan göras på en skärm i klassrummet, laddas ner eller integreras med Google Classroom. Många lektioner kan också göras helt utan datorer eller läsplattor.

Skolverket lyfter att digitalisering till stor del handlar om förändrade arbetssätt och förhållningssätt. Digitala lektioner ger dig möjlighet att arbeta med båda aspekterna. Tjänsten vänder sig till alla som jobbar inom skolan – du kan till exempel vara ämneslärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog.

Här nedan får du tips på några lektioner som är bra att börja med!