Digitala lektioner – fria lektioner för grundskolan

Digitala lektioner är en kostnadsfri lektionsbank som du kan använda för att jobba med digital kompetens tillsammans med dina elever och samtidigt uppfylla läroplanens skrivningar.

Vårt digitala läromedel är helt gratis och kräver ingen registrering eller inloggning. Du kan använda lektionerna precis som de är eller bearbeta dem så att de passar ditt klassrum på bästa sätt. Allt skolmaterial är framtaget av verksamma lärare och är kopplat till den reviderade läroplanen.

Digitala lektioner är framtaget och finansierat av Internetstiftelsen, som ser till att allt material finns tillgängligt helt öppet och kostnadsfritt. Här får du tips på några lektioner som är bra att börja med!