Välkommen till Digitala lektioner

Digitala lektioner är en en öppen lärresurs som utvecklar din och dina elevers digitala kompetens. Hos oss hittar du färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Färdiga lektioner i digital kompetens

På Digitala lektioner finns över 140 lektioner som du kan använda direkt i klassrummet. Det finns material för grundskolans alla stadier, uppdelat i fem olika ämnesområden.

En kvinna sitter vid ett bord och dricker kaffe, bredvid står en robot.

Lektioner i AI för alla åldrar

Kan AI förhöra dina elever på läxan eller på andra sätt fungera som assistent vid läxläsning? Kan AI hjälpa dig planera dina lektioner? Och kommer eleverna använda AI för att fuska?

Två förskolebarn står i en lekpark vid en klätterställning.

För förskolan

Nu har vi även tagit fram material som du kan använda i förskolan. Använd materialet som underlag för lärande och samtal med barnen om till exempel skillnaden mellan människa och maskin.

Bild på fem stycken tryckta lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

I våra lärarhandledningar hittar du relevanta kopplingar till grundskolans läroplan och du får konkreta förslag på tematiska ingångar du kan använda i arbetet med digital kompetens i undervisningen.

Podden Digitala lektioner

Här hittar du podden Digitala lektioner, där Kristina Alexanderson samtalar med olika lärare om undervisning i digital kompetens. Avsnitten är max 20 minuter långa.

Använd podden som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla digital kompetens. Till varje avsnitt finns frågor, lektionsmaterial och tips på vidare läsning om du lyssnar via Digitala lektioners sajt.