Elev använder dator i ett klassrum

Välkommen till Digitala lektioner

Digitala lektioner är en en öppen lärresurs som utvecklar din och dina elevers digitala kompetens. Hos oss hittar du färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Färdiga lektioner i digital kompetens

På Digitala lektioner finns över 140 lektioner som du kan använda direkt i klassrummet. Det finns material för grundskolans alla stadier, uppdelat i fem olika ämnesområden.

Bild på fem stycken tryckta lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

I våra lärarhandledningar hittar du relevanta kopplingar till grundskolans läroplan och du får konkreta förslag på tematiska ingångar du kan använda i arbetet med digital kompetens i undervisningen.

Podden Digitala lektioner

Här hittar du podden Digitala lektioner, där Kristina Alexanderson samtalar med olika lärare om undervisning i digital kompetens. Avsnitten är max 20 minuter långa.

Använd podden som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla digital kompetens. Till varje avsnitt finns frågor, lektionsmaterial och tips på vidare läsning om du lyssnar via Digitala lektioners sajt.