.FILE 2G 3G 4G 5G
ficklampa-ikon för människa
Din rätt att vara du på nätet | åk 4-6

Värdera din digitala integritet

Lektionen handlar om integritet och om att agera ansvarsfullt på internet.

Vad är integritet?

Svara på frågorna i formuläret och jämför dina svar med en kompis. Om ni tycker olika, vad kan det bero på?

Läs texter om vad integritet är

Läs texterna som är utdrag ur texterna: artikeln Det här är integritet - och därför behöver du bry dig från Internetkunskap och Internetguiden Ungas integritet på nätet.

Text 1

/.../Att vissa människor inte tycker om att kramas eller att somliga har ett större behov av att vara ensamma förstår de flesta av oss - vi har helt enkelt olika personligheter. Det här handlar om det vi kallar personlig integritet. Var och en av oss har våra egna gränser som ligger till grund för vad som känns okej och inte i olika situationer. /.../ Men hur påverkas vår personliga integritet när vi använder och kommunicerar via internet, ofta utan att se varandra eller veta vilka som kan ta del av kommunikationen? Markus Bylund menar att vår integritet och vilka gränser den har egentligen inte förändrats bara för att vi befinner oss på internet. Däremot är det svårare för oss att förstå vilka konsekvenser vårt agerande kan få, hur det kan uppfattas av andra och hur det i sin tur påverkar vår integritet.
– I ett fysiskt rum förstår vi hur långt informationen räcker när vi pratar. Behöver vi anpassa vår röst? Behöver vi viska eller inte? Vi tänker inte ens den tanken, vi bara gör. Så är det nästan aldrig i digitala rum, där är det svårare att förstå hur långt informationen räcker och bär, säger Markus Bylund.

Källa: Internetkunskap, Det här är integritet - och därför behöver du bry dig

Text 2

/.../Svenska Akademiens ordlista beskriver integritet som okränkbarhet och oberoende. När man pratar om integritet på nätet kan det handla om många olika saker. Det kan vara att du inte vill lämna ut för mycket privata detaljer på nätet. Det kan också vara att du vill skydda dina personuppgifter (till exempel var du bor, vad du heter med mera). Integritet på nätet kan också handla hur du förhåller dig till övervakning; hur information, som du delar med dig av, samlas in och används.

Källa: Ungas integritet på nätet

Förklara vad integritet är

Förklara vad integritet är genom att ge svar på frågorna tillsammans.

  • Kan du ge två exempel kopplade till integritet på nätet?
  • Vad är ett fysisk rum? Hur skiljer sig det vi gör i ett fysiskt rum från det vi gör på internet tycker du?
  • Vad menar Markus Bylund när han säger att det kan vara svårare att förstå konsekvenserna av det vi gör på internet än av det vi gör i fysiska rum. Ge exempel.

Sammanfatta

Rita eller skriv och berätta.

  • Tänk ut en händelse eller ett beteende på internet som du tycker handlar om integritet. Det kan vara något som har hänt dig, något du sett och hört eller något du lärt dig under lektionen.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är ökad medvetenheten om vad integritet är samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala  medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Förberedelser

För dig som vill ha kunskap om begreppet integritet och vad det innebär på internet kan kan det vara bra att titta på presentationen/filmen som introduktion. På internetkunskap.se   finns fler klipp och artiklar om integritet.

Genomförande

Låt eleverna arbeta både enskilt och tillsammans i par eller grupp. Ge alla gott om tid att verkligen sätta sig in i frågeställningarna och tänka efter var gränserna för deras egen integritet går.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-