Knoppar i ett äppleträd.

Vad är Creative Commons?

Det är många som vill att deras material ska kunna användas fritt, spridas, publiceras och delas. Organisationen Creative Commons har därför tagit fram sex olika licenser, som gör att den som skapat ett verk enkelt kan tala om hur verket får användas.

I stora drag är licenserna som Creative Commons erbjuder sådana att de fungerar som ett komplement till upphovsrätten. Ett grundläggande krav i förhållande till Creative Commons licenserna att upphovspersonen går med på att verket får spridas fritt, så länge upphovspersonen nämns som skapare till verket. Det är även upphovspersonen som bestämmer under vilka villkor verket får spridas: vissa vill bara att verket ska spridas, men andra kan kräva att du inte använder det i kommersiella sammanhang eller att verket inte får bearbetas (förändras).

Licensvillkor

Den som har skapar ett verk och som har upphovsrätten till verket och som vill dela det med andra kan genom Creative Commons välja sex olika licenser, som bygger på fyra olika villkor, genom vilka skaparen berättar hur verket får användas.

Erkännande (Attribution) BY

Villkoret innebär att du, som skapare, låter andra kopiera, sprida, visa och använda ditt verk. Du tillåter även andra att skapa nya verk utifrån ditt verk, men med villkoret att de erkänner dig som skapare av ursprungsverket.

Dela på samma villkor (Share Alike) SA

Du tillåter att andra bearbetar dina verk, så länge de sprider dem under en liknande eller en likvärdig licens som den som finns på det ursprungliga verket, det vill säga ditt.

Icke kommersiell (Non-Commercial) NC

Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk – och skapa bearbetningar av det – men endast för icke-kommersiella syften.

Inga bearbetningar (No Derivative Works) ND

Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk men bara på samma sätt som det ursprungligen skapades och inga bearbetningar får skapas utifrån verket. Utifrån dessa villkor skapas sedan sex olika licenser.

Licenserna

Erkännande CC BY

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens</a>.

Erkännande Dela på samma villkor CC BY-SA

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer också att acceptera kommersiell användning. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY-SA:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported Licens</a>.

Erkännande Inga bearbetningar CC BY-ND

Den här licensen tillåter spridning, kommersiell och icke-kommersiell, så länge den sker oförändrad så som ursprungsverket och att du erkänns som upphovsman. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY-ND:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens</a>.

Erkännande Icke kommersiell CC BY-NC

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men de får inte användas i kommersiella sammanhang, och de måste ge dig äran för att du har skapat ursprungsverket. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY-NC:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported Licens</a>.

Erkännande Icke kommersiell Dela på samma villkor CC BY-NC-SA

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer inte heller att acceptera kommersiell användning. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY-NC-SA:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens</a>.

Erkännande Icke kommersiell Inga bearbetningar CC BY-NC-ND

Den här licensen tillåter spridning men endast i icke kommersiella sammanhang men verket får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsperson. Läs licenstexten.

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för CC BY-NC-ND:

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv" rel="license">Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens</a>.

Lathund till Creative Commons-licenserna

  • BY = Erkännande. Innebär att du får sprida materialet fritt så länge upphovsperson anges.
  • NC = Icke kommersiell. Innebär att du inte får använda materialet för kommersiella syften.
  • ND = Inga bearbetningar. Innebär att du inte får redigera eller bearbeta materialet.
  • SA = Dela på samma villkor. Innebär att om du bearbetar materialet måste du sprida det vidare under samma Creative Commons-licens.

Ett verk kan lyda under fler Creative Commons-licenser samtidigt, så det är inte ovanligt att du till exempel hittar bildmaterial som har licensen CC-BY-NC-SA (Erkännande, icke kommersiell, dela på samma villkor).

Exempel - så gör du en korrekt attribution

  1. Hitta en bild (eller musik, en film eller ett annat verk) licenserad under Creative Commons.
  2. När du publicerat bilden där du vill ha den skriver du bildens namn samt upphovspersonens namn i anslutning till bilden. Glöm inte att länka till både verkets ursprungliga sida såväl som till upphovspersonen.
  3. Nu ska du ange licenserna till verket, det står på sidan där du hittade verket. Ibland är det bilder som vi visat ovan och ibland är det förkortningar (Se förkortningarna bredvid bilderna ovan. Börja med att ange att verket är licenserat under Creative Commons genom att skriva CC, ange sedan de aktuella licenserna. Bilden nedan har licenserna Attribution (förkortas BY) samt Share Alike (förkortas SA).
  4. Till sist länkar du till licensen. Du hittar länkar till alla licenser högre upp i den här texten.

Lär dig mer om Creative Commons