Reflektera kring risker och rädslor på nätet

Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring rädslor på nätet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att sätta ord på sina tankar om risker och rädslor förknippade med internet och vår digitala vardag.

Förberedelser

Lyssna på avsnittet ”Säkerhet” i UR:s radioprogram ”Programmera mera”. Läs igenom frågorna kopplade till avsnittet. En av uppgifterna eleverna får är att anonymt skriva ner någon oro eller rädsla de har. Meningen är att du som lärare ska kunna använda det de skriver i en 4-hörnsövning. Om det inte finns tid att förbereda det kan du istället använda förslagen i lektionsdel 2. Men glöm då inte att fånga upp det eleverna har skrivit vid ett senare tillfälle.

Genomförande

Lyssna på programmet och låt eleverna arbeta med uppgifterna. Samla in elevernas anonyma lappar och använd dem i 4-hörnsövningen. Gör 4-hörnsövningen. Avsluta lektionen med att be eleverna skriva ner två tankar som de tar med sig från lektionen. Ett alternativ till 4-hörnsövningen är att skapa en Kahoot  eller använda Mentimeter och låta eleverna svara med hjälp av sina mobiler.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Lyssna på radioprogrammet om nätsäkerhet

Instruktioner

 • Skriv ner tre av de faror eller rädslor som barnen och de vuxna i programmet nämner. Jämför med två kompisar.
 • Diskutera i helklass om ni tycker att det är någon skillnad mellan det barn är oroliga för på nätet och det som vuxna är oroliga för.
 • Karin Nygårds ringer och pratar med en hackare. Vad var det som fick honom att sluta med olaglig hacking?
 • Idag finns det företag som anställer hackare. Det finns till och med en utbildning där man får lära sig att bli en etisk hackare. Vad tror ni att en sådan hackare arbetar med? Ge exempel!
 • Är du orolig eller rädd för något som har med din närvaro på nätet att göra? Skriv ner det som ett påstående på en lapp och lämna den anonymt till din lärare. Exempel: Jag är rädd för att ….. när jag …… på nätet. Jag är orolig för att någon ska….
2 Lektionsdel 2:

4-hörn om faror och rädslor på nätet

Instruktioner

Gör en 4-hörn-övning och ta ställning till påståenden om det som händer på nätet.

Er lärare kommer nu att läsa påståenden och du ska ställa dig i det hörn av rummet som passar bäst för hur du tänker. Gå till hörnet för Ja, Nej eller Vet inte/Vill inte svara. Om du vill berätta hur du tänker – gör det, men det går lika bra att göra övningen tyst eller bara lyssna på vad andra säger.

Här finns förslag på påståenden.

 • Jag vet vad grooming är.
 • Jag vet vad nätfiske är.
 • Jag har fått frågor om sex eller nakenbilder när jag har varit online.
 • Jag är aldrig rädd eller orolig för något när jag är ute på nätet.
 • Mina föräldrar tror att det händer farliga saker på nätet hela tiden.
 • Jag har klickat på länkar som jag inte vet var de kommer ifrån.
 • Om jag hittar ett usb-minne kollar jag vad det är på det.
 • Om jag får ett kedjebrev i sociala medier skickar jag det vidare.
 • Om jag får ett kedjebrev i sociala medier visar jag det för någon vuxen.
 • Jag vet att en del som jag läser och ser på nätet är påhittat eller på skoj, men jag delar det ändå.
 • Det är roligt att luras.
 • Jag har skrivit taskiga saker till sådana jag känner på nätet.
 • Jag har skrivit taskiga saker till okända personer på nätet.
 • Jag har av misstag hamnat på sidor med olämpligt innehåll.
3 Lektionsdel 3:

Nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt arbetet med din digitala säkerhet genom att arbeta med lektionen: Trojaner, virus, kakor och candy drop