Programmering är för alla - en värderingsövning

Lektionen handlar om att synliggöra värdering kring att arbeta med programmering.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att prata om de föreställningar som eleverna har kring programmering. De får till exempel chans att träna på att ta ställning, uttrycka sin åsikt, motivera sin ståndpunkt, lyssna på andras åsikter och reflektera över andras resonemang.

Förberedelser

Läs igenom alla påståenden i värderingsövningen så att du själv vet vilka frågeställningar som eleverna ska ta ställning till. Du kan lägga till och ta bort påståenden som du inte vill använda.

Genomförande

Värderingsövningen kallas ”Termometern” och bygger på att eleverna ska ta ställning till olika påståenden med hjälp av att ställa sig längs en tänkt skala/termometer i förhållande till hur mycket de håller med om påståendet eller inte. Ett enkelt sätt att skapa en skala är att använda klassrumsväggarna. Låt till exempel klassrummets högra vägg betyda: ”Ja, håller helt med”, och den motsatta väggen betyda: ”Nej, håller inte alls med”, och en skala däremellan.

När eleverna sedan tar ställning till ett påstående, ska de placera sig längs med skalan. När alla tagit ställning, eller valt att avstå, bör du låta dem prata ihop sig med den/de som står närmast, för att motivera varför de valt att ställa sig just där.

Observera att det är viktigt att tydliggöra att det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter! Och att man får ändra sig, samt avstå från att ta ställning.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Termometerövning

Instruktioner

Gör termometerövningen i helklass.

 1. Titta på ett påstående i taget och fundera på hur mycket du håller med om det.
 2. Ställ dig sedan längs den tänkta skalan/termometern i klassrummet, på den plats som passar med hur mycket du håller med om påståendet.
 3. När alla bestämt sig pratar du ihop dig med den eller de som står närmast och berättar varför du ställt dig där.

Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter! Du får ändra dig eller låta bli att välja.

 

 • Programmering och kod är något som alla behöver.
 • Programmera är något som alla kan göra.
 • Kunskaper om kod är viktigt för demokratin.
 • Att kunna koda är A och O för att förstå den verklighet som vi lever i.
 • Kunskaper i kod gör oss lyckligare.
 • Datorer är smarta.
 • Programmering är bara ett verktyg för att få en dator att göra det som du vill.
 • Digital teknik är främst skapad av män för män.
 • Elever ska lära sig programmera för att kunna utnyttja datorer mer i skolan.
 • För att kunna läsa en bok behöver man kunna göra en bok.
 • För att kunna använda en dator behöver du kunna koda.
 • Vi lär oss kod för att bli ingenjörer.
 • Det är viktigt att även kvinnor blir programmerare.
 • Att kunna programmera är avgörande för att få ett arbete i framtiden
 • Det är allmänbildning att kunna programmera.
 • Internet gör att alla behöver förstå hur man skriver kod.
 • Datorer styr hur vi uppfattar världen
 • Bara män blir programmerare.
 • Algoritmer styr vilken del av internet som vi tar del av.
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta värderingsövningen i helklass. Samtala om:

 • Varför är det viktigt att alla får lära sig att programmera och förstå grunderna för hur en dator fungerar?
3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt med nästa lektion Varför behöver vi förstå programmering? och lär dig mer om varför vi behöver förstå programmering.

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen