När ska du vara källkritisk?

Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem granska digitala källors tillförlitlighet.

Förberedelser

Om eleverna inte redan har arbetat med den källkritiska metoden för att granska källor bör de få möjlighet att gå igenom den i lektionen En introduktion till källkritik. De historier som eleverna ska studera närmare i lektionsdel 3 finns presenterade kortfattat i denna pdf.

Genomförande

Låt eleverna använda den den källkritiska metoden genom att granska ett antal händelser.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Källkritisk - när behöver du vara det?

Instruktioner

Läs texten.

Läs texten om källkritiska kriterier och frågor

Det finns fyra källkritiska kriterier att ha koll på när du granskar en källa.

 • Är källan äkta?
 • Är källan aktuell?
 • Är källan oberoende?
 • Är källan tendentiös?

När du granskar en källa bör du ställa ett antal frågor.

  • Vem säger vad?
  • Varför sägs detta?
  • När sa någon detta?

När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan. Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig. Du ska också göra det om en källa du vanligen litar på säger något som inte verkar trovärdigt, tillförlitligt eller sant. Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk.

2 Lektionsdel 2:

Gör en källkritisk granskning

Instruktioner

Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen och avsändaren bakom historierna.

Granska historierna

Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen och och ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och varför källan säger detta? Är källorna tillförlitliga?

 1. Who:s karta kring spridningen av Corona-virus (Pdf: Corona-spridning-who-karta-20200313)
 2.  En annons som Google presenterade 1 april 2017 om Google Wind som kan få molnen över Nederländerna att blåsa bort.
 3. Runsten var fejk  – en historia som publicerad av Värmlands Folkblad den 25 mars 2011 om en runsten till salu på Blocket.
 4. Familjebilderna Pam Dave Zaring delade på Facebook 12 januari 2018 tagna av fotografen Lesa Hall.
3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Lär dig mer genom lektionen En introduktion till källkritik.