Klicka på bilden för att se video

Tre tips för svensklärare som ska arbeta med digital kompetens

I filmen ovan får du som svensklärare tre tips på hur du kan arbeta med digital kompetens i svenska:

  1. Arbeta med att stärka elevernas digitala kompetens genom att arbeta med språksociologi.
  2. Stärk elevernas digitala kompetens genom ord- och begreppskunskap.
  3. Stärk elevernas digitala kompetens genom sök- och källkritik.

Det första tipset är att du som svensklärare utgå från språket och hur digitaliseringen påverkar vårt språk och vårt språkbruk. En lektion som är en bra utgångspunkt är lektionen Reflektera kring språket förändras av digitaliseringen.

Det andra tipset är att gå från ordkunskap och begrepp som kopplas till digitaliseringen för att låta eleverna undersöka var de kommer ifrån och vad de betyder. Ett enkelt sätt att både stärka deras ordförråd samtidigt som de blir mer medvetna användare. Två lektioner som du kan använda är Trojaner, virus och Candy drops samt lektionen: Förstå begrepp om information och desinformation.

Det tredje tipset för dig som svensklärare är att fördjupa din undervisning i kring informationssökning och källkritik med fokus på att stärka elevernas digitala kompetens. På digitala lektioner finns många lektioner som rör digital källkritik. De tips som ges är att utgå från lektionerna: sökkritik, Undersök och diskutera sökalgoritmerna, Granska skolans webbplats samt lektionen Hur får du använda källor på internet?.

Lektionstips för arbete med digital kompetens i svenska