Om lektionsförfattarna

Ann Ulfves, lågstadielärare, har gjort en serie lektioner om programmering för lågstadiet.

Anna Eriksson, fritidspedagog som arbetar med digital kompetens tillsammans med elever, har gjort en lektionsserie kring grundläggande programmering.

Boel Nygren, ämneslärare i svenska och redaktör för Digitala lektioner, har gjort lektioner kring digital kompetens.

Camilla Askebäck Diaz, högstadielärare i matematik, har tagit fram lektioner i programmering.

Christer Sjöberg, lärare i idrott- och hälsa och förstelärare i matematik, har tagit fram lektioner i programmering.

Christina Löfving, grundskollärare som länge har arbetat med digital kompetens, har tagit fram lektioner kring programmering och källkritik på låg- och mellanstadiet.

Filippa Mannerheim, journalist och lärare i historia och svenska, har gjort lektioner inom nätetikett för mellan- och högstadiet.

Greger Ravik, mellanstadielärare i samhällsorienterande ämnen, har gjort lektioner i källkritik.

Jörgen Löwenfeldt, journalist och tidigare intendent på Internetstiftelsens Internetmuseum, har gjort lektioner kring internets historia.

Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar, författare och programledare i bland annat programserien ”Programmera mera”, har gjort lektioner kring nätetikett, lag och rätt och programmering.

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, har utifrån Skolverkets modul kring säker användning av nätet tagit fram lektioner kring säkerhet.

Kristina Alexanderson, ämneslärare i svenska och samhällskunskap och projektledare på Internetstiftelsen, har tagit fram lektioner i digital kompetens med fokus på käll- och sökkritik, integritet och säkerhet.

Lotta Ohlin Andersson, mellanstadielärare, förstelärare på digitala verktyg, har gjort lektioner kring programmering i Scratch.

Mikael Tylmad, systemadministratör som har undervisat i programmering på högstadiet och gymnasiet, har tagit fram lektioner i programmering.

Måns Jonasson, digital strateg på Internetsstiftelsen, har gjort lektioner kring programmering i Scratch.