Lektionspaket | 6 lektioner för åk 4-6

Fortsätt med Scratch

Lektioner som låter eleverna repetera och använda begrepp och moment från matematiken i arbetet med att programmera ett spel i Scratch.

I lektionerna används Scratch, ett visuellt programmeringsspråk, för att utveckla elevernas kunskaper i programmering och programmeringsmiljöer. Lektionerna bygger på videoinstruktioner som eleverna enkelt kan följa för att skapa ett program.

Lösa problem och omsätta idéer i praktik

En aspekt av digital kompetens handlar om att förstå och kunna använda digitala tjänster för att lösa problem och omsätta idéer. För att lösa uppgiften i de här lektionerna – att programmera ett enkelt spel i Scratch – behöver eleverna kunna använda ett koordinatsystem, förstå innebörden i begreppet slump och ha kunskap om vad en klon är.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.