Lektionspaket | 7 lektioner för åk 4-6

Scratch för nybörjare

Lektioner med videoinstruktioner som gör det möjligt för eleverna att programmera och skapa ett enkelt spel i Scratch.

I lektionerna används Scratch, som är ett visuellt programmeringsspråk. Där kan alla elever lätt lära sig grunderna i programmering, vilket är en aspekt av digital kompetens.

Videoinstruktioner

Med hjälp av tydliga videoinstruktioner guidas eleverna från att kunna välja och lära sig styra sin sprite till att förändra spelets utseende och lära sig göra animationer.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Introduktion | 1 av 7

  Lektionen är en introduktion till att programmera med Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Så funkar Scratch | 2 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Loopar och ljud | 3 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Variabler och poängräkning | 4 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra variabler med programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Villkor och buggar | 5 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra villkor och ta bort buggar i programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Bakgrunder och animation | 6 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra animationer och ändra utseende i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Gemenskapen kring Scratch | 7 av 7

  Lektionen handlar om att repetera begrepp kring programmering.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.