Lektionspaket | 2 lektioner för åk 7-9

Programmera ett dörrlarm

Lektioner där eleverna lär sig att bygga en elektrisk krets för att kunna skapa ett digitalt dörrlarm med hjälp av programmering i Scratch eller Java Script.

Digital kompetens handlar om att kunna använda programmering för att lösa problem och omsätta idéer. Här gör eleverna just det genom att konstruera ett digitalt dörrlarm.

Identifiera behov och lösa problem

Behovet av dörrlarm är säkert inte främmande för eleverna. Ett sånt kan ju stänga ute både jobbiga syskon och nyfikna föräldrar. I lektionen får eleverna tillämpa sina kunskaper i teknik och elektronik, och lösa eventuella problem som kan uppstå när de programmerar sina dörrlarm. Välj att programmera i Scratch eller använd instruktionerna för textprogrammering med Java Script.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Programmera ett dörrlarm | 1 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Programmmera ett dörrlarm | 2 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

  Passar undervisning i Teknik.