Varför behöver man vara källkritisk?

Lektionen introducerar en enkel metod för källkritisk granskning.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera en enkel metod för källkritisk granskning.

Förberedelser

Utgångspunkt för lektionen är UR:s program Är det sant?. Titta på programmet innan du gör lektionen tillsammans med eleverna. I presentationen Introduktion till källkritik hittar du svaren på de frågor som ställs i lektionen om programmet.

Genomförande

Titta på UR:s program Är det sant? tillsammans med dina elever. När ni har sammanfattat de källkritiska frågorna: vem, vad, när, varför och hur? använder eleverna frågorna för att granska ett avsnitt av Lilla Aktuellt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra
  medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Introduktion av källkritik

Instruktioner

Titta på programmet Är det sant? från UR.  Sammanfatta innehållet med hjälp av frågorna.

Se programmet och svara på frågorna

Är det sant? Klippet ligger på UR och är tillgängligt till den 30 juni 2020 : https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

 1. Vad innebär det att vara kritisk? Använd en ordlista, till exempel svenska.se och hitta synonymer till kritik/kritisk.
 2. Varför kan man behöva vara källkritisk?
 3. Vilka är de källkritiska frågorna?
 4. När behöver du vara källkritisk?
2 Lektionsdel 2:

Källkritisk granskning av innehållet i Lilla Aktuellt

Instruktioner

Titta på det senast sända avsnittet av Lilla Aktuellt på Barnkanalen. Granska innehållet i programmet med hjälp av frågorna.

 1. Var programmet trovärdigt? Använd de källkritiska frågorna.
  • Vem gör programmet?
  • Vad innehåller programmet?
  • När gjordes programmet?
  • Varför finns programmet?
  • Hur är innehållet gjort?
 2. Tycker du att det var lätt eller svårt att få svar på dina källkritiska frågor? Beskriv hur du gjorde.
 3. Var det något inslag i programmet som du skulle vilja kontrollera källorna till? Hur skulle du i så fall göra?
 4. Det händer att nyhetsprogram innehåller felaktiga uppgifter, vad kan det bero på?
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta vad det innebär att vara källkritisk

Instruktioner

Arbeta tillsammans med en kompis och svara på frågorna.

Svara på frågorna

Skriv tillsammans med en kompis ner svar på frågorna. Gå ihop med två andra par och jämför det ni har skrivit. Välj gruppens ”bästa-svar” för varje fråga.

 • Vad innebär det att vara källkritisk?
 • Vem ska vara källkritisk?
 • Varför ska man vara källkritisk?
 • Hur är man källkritisk?
 • När ska man vara källkritisk?
 • Var behöver man vara källkritisk?
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få kunskap om hur man ställer kritiska frågor när man söker på internet i lektionen Undersök Google.