Vänner på nätet

Lektionen handlar om social interaktion på internet; om att vara en schysst kompis på nätet.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring beteenden som främjar social interaktion, samhörighet och vänskap i digital kommunikation.

Förberedelser

För den som vill finns det mer att läsa om vänskap på nätet i internetguiden Unga och internet från Internetstiftelsen.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden av två mobiltelefoner som kramas. Samtala om hur man kan uttrycka vänskap och medkänsla i kommunikation i digitala kanaler. Hitta på en bildtext.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 1-3)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vänner på nätet

Instruktioner

Titta på bilden och prata med en kompis om vad den föreställer. Använd frågorna som stöd.

 • Varför kramas mobilerna, tror du? Fantisera!
 • Kan man ”kramas” på nätet, i telefon eller via sms? Ge exempel på hur du skulle göra det.
 • Är det viktigt att träffa sina vänner på riktigt eller räcker det att ses på nätet? Vad tycker du?
 • Finns det både för- och nackdelar med att träffa vänner på nätet? Ge exempel!
 • Är det något särskilt man behöver tänka på om man är vänner på nätet?
2 Lektionsdel 2:

Skriv en bildtext

Instruktioner

Hitta tillsammans med en kompis på en bildtext till bilden. Ta hjälp av förslagen om ni vill.

Bildtexten kan handla om:

 • något som är bra med att ha vänner på internet
 • hur det känns när någon är en bra vän på internet
 • hur kul det är att träffa någon som man oftast bara har kontakt med på internet
 • hur man kan visa någon på internet att man gillar eller tycker om dem.
3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om regler på internet i lektionen Vilka regler finns på internet?.