Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att fördjupa kunskaperna om personen bakom begreppet bugg.

Genomförande

Lektionen kräver att eleverna får möjlighet att träna informationssökning, antingen digitalt med en dator eller i biblioteket.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad kan gå fel?

Instruktioner

Samla synonymer till ordet fel och diskutera tillfällen då något kan gå fel.

Samla synonymer

 • Samla tillsammans så många synonymer som möjligt till ordet fel.
 • Brainstorma! Försök komma på olika typer av fel ni har råkat göra och hur ni har gjort för att rätta till dem
2 Lektionsdel 2:

Vad betyder orden?

Instruktioner

Te reda på när orden förekommer

Är det någon som har med de här två orden bland sina synonymer? är det ord du brukar använda? Ta reda på vad de betyder och i vilka sammanhang man brukar använda dem.

 • bugg
 • glitch
3 Lektionsdel 3:

Vem var Grace Hopper?

Instruktioner

Läs artikeln och svara på frågor.

4 Lektionsdel 4:

Sök mer information om Grace Hopper

Instruktioner

Ta reda på mer om Grace Hopper och besvara frågorna.

Vem var Grace Hopper?

Använd internet eller besök biblioteket för att ta reda på mer om Grace Hopper. Arbeta med att söka svaren på era frågor och frågor här.T

 • Vilket var Grace Hoppers yrke?
 • Hur kopplas hon till begreppet buggar?
 • Vad innebär debugging?
 • På vilket sätt har Grace Hopper haft betydelse för teknikutvecklingen?
 • Vilka källor använder du när du söker efter dina svar?
5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Instruktioner

Titta på gif:en.

Använd klippet för att förklara för ett barn på mellanstadiet hur buggar – debugging och Grace Hopper kopplas samman.

6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner