Källkritik av bilder

Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap.

Lektionsförfattare: Greger Ravik

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att bidra till kunskap om hur val  av bild påverkar hur  innehållet i ett budskap, till exempel en nyhet, uppfattas och värderas.

Förberedelse

Stötta elevernas samtal genom att uppmuntra dem att använda ord och begrepp som: vinklade bilder, stereotyper, mediebild, representation och norm.

Genomförande

Låt eleverna genomföra lektionen i par eller mindre grupper. Bryt då och då för gemensam sammanfattning av vad eleverna har samtalat om. Målet är att väcka elevernas tankar kring hur en bild kan förstärka, vinkla eller förminska i ett budskap.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Välj bild till rubrik

Instruktioner

Titta på bilderna och välj den du tycker passar bäst till tidningsrubriken. Förklara varför du tycker som du gör och diskutera tillsammans hur olika val av bild kan påverka hur vi uppfattar en rubrik.

Vikingaskatt hittad på åker i Sollentuna

2 Lektionsdel 2:

Kan bilder ljuga?

Instruktioner

Läs texten som beskriver en händelse som blir en stor nyhet i en gratistidning. Svara på frågorna och diskutera era svar med varandra.

En fritidsgård dit många ofta går har brunnit ner. Branden kan vara anlagd. Utanför den nedbrunna lokalen samlas många ledsna barn och ungdomar. En reporter från en lokal gratistidning går runt och pratar med folk och fotograferar grupper av människor. I en grupp ungdomar är det en person som skrattar till mot kameran. När nyheten kommer på första sidan i gratistidningen har reportern valt att beskära bilden så att bara den personen syns riktigt bra och gett sin artikel rubriken: Polisen misstänker anlagd brand.

 • Vad tycker du om reporterns val av bild?
 • Visar bilden hela sanningen? Vad låter den bli att visa när den är beskuren på det sättet?
 • Är bilden autentisk, visar den det tillfälle som artikeln handlar om?
 • Är bilden representativ, visar den hur det var på platsen?
 • Är bilden tendentiös, vill den som har valt bilden få den som ser den att tycka eller tänka något särskilt?
 • Varför tror du att personen som skrattade gjorde det?

 

3 Lektionsdel 3:

Vilken bild ger mest effekt?

Instruktioner

Läs uppgiften och titta på bilderna. Fundera på vad du tycker om bilderna  innan du väljer en dem.

Du jobbar för en hjälporganisation som vill få människor att skänka pengar till välgörenhet. Du har bestämt dig för att göra en affisch med texten Dina pengar kan rädda liv. Du har två bilder att välja mellan.

 • Vilken bild väljer du och varför väljer du den?

4 Lektionsdel 4:

Passar bilden?

Instruktioner

Läs artikeln och svara på frågorna.

Läckert slagskott

I fredagens match mellan Frölunda och gästande Djurgården bjöds publiken på stor hockeyunderhållning med många mål, vackra uppspel och spänning ända in till sista sekunden. Efter tre perioder följde en förlängning där Frölunda till slut drog det längsta strået och avgjorde med ett läckert slagskott.

Signerat Pelle Mattsson

 • Vad tänker du om valet av bild till artikeln?
 • Vad skulle du vilja lägga till eller stryka i texten för att innehållet i artikeln ska stämma bättre överens med bilden?
5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Instruktioner

 • Är det mindre, mer eller lika viktigt att granska och analysera bilden i ett budskap som det är att granska och analysera texten? Hur tänker du?
 • Vad tittar du först efter när du söker efter något på internet – bild eller text? Diskutera hur viktig bilden är för att locka läsare, lyssnare eller tittare.
6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper om bilder och hur du får använda andras bilder genom att göra lektionen Var inte bildtjuv.