Integritet - en introduktion | åk 1 - 6

Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till begreppet integritet samt till vilka rättigheter och skyldigheter som finns på internet.

Förberedelser

Läs om integritet och vad integritet på internet innebär här: Internetkunskap, Det här är integritet – och därför behöver du bry dig. Titta på klippet, gif:en, och tänk igenom på vilka olika sätt handlingen den kan tolkas.

Genomförande

Eleverna tittar på och återberättar ett kort klipp, en gif, som visar en händelse som eleverna ska beskriva och tolka. Om det behövs kan du ge eleverna stöd i form av frågorna: vad råkar någon ut för, vem råkar ut för något, vad händer sen, vilka konsekvenser får händelsen. Var och en skriver ner sin tolkning av vad som händer i klippet innan de jämför sina tolkningar med varandra. Efter att ha läst en kort text om integritet och ha gjort en värderingsövning ska eleverna koppla sina tolkningar av klippet till begreppen: privat, integritet och kränkning.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att leva tillsammans

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Berätta om handlingen i klippet

Instruktioner

Titta på klippet och beskriv vad det handlar om. Skriv ner och återberätta handlingen i klippet. Jämför hur ni uppfattar handlingen i klippet genom att läsa upp era korta texter för varandra.

 

2 Lektionsdel 2:

Vad betyder integritet?

Instruktioner

Arbeta tillsammans i mindre grupp. Förklara vad de tre orden betyder och läs texten om integritet.

Använd en ordlista och ta reda på vad orden betyder

 • privat
 • integritet
 • kränkning

Integritet är ett ord som kan vara klurigt att förstå. Det är abstrakt, alltså något som inte går att se eller ta på, och kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I ett och samma sammanhang kan det till och med betyda olika saker för olika personer.

För att förstå vad integritet handlar om kan du föreställa dig att du har en rockring runt kroppen. Det som finns innanför ringen, mellan dig och ringen, kan ingen se eller komma åt om du inte väljer att flytta på ringen, öppna den eller låta någon stå tillsammans med dig i den. Det utrymmet är din integritet. Där finns allt möjligt – din kropp, dina känslor, dina hemligheter, dina tankar, dina privata saker och bilder, sånt du är rädd för och sånt du är rädd om. Ringen är till för att skydda dig och det du sätter ett högt värde på. Och det är just för att människor tycker olika om vad det som finns där mellan kroppen och ringen är värt, som integritet inte är detsamma för alla.

Den där ringen finns så klart inte på riktigt, men det kan vara ett bra sätt för att tänka på integritet. För då förstår de flesta att det är fel att tränga sig in i eller göra sönder andras ringar.På internet och i sociala medier är de där osynliga ringarna ännu mer osynliga! Därför händer det att människor struntar i dem eller glömmer bort dem och kliver innanför andras integritet på nätet. Till exempel genom att dela dela taskiga bilder, skriva hemligheter eller sprida information om andra utan att fråga om lov först. Det kallas att kränka någons integritet.

3 Lektionsdel 3:

Din integritet

Instruktioner

Gör värderingsövningen tillsammans.

 1. Ta ställning till ett påstående i taget genom att fundera på hur mycket du håller med om det.
 2. Ställ dig på valfri plats längs med en tänkt skala/termometer i klassrummet. Ena änden av skalan representerar Håller med helt och hållet och andra änden Håller inte med alls.
 3. När alla tagit ställning pratar du ihop dig med den/de som står närmast och motiverar varför du valt din plats på skalan.

Det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter! Du får ändra dig eller låta bli att välja.

 • Rätten till internet är en mänsklig rättighet.
 • Jag har inga hemligheter i skolan.
 • Om jag tycker något är roligt borde alla andra också tycka det.
 • Jag blir inte ledsen om någon skrattar åt mig.
 • Den som blir ledsen när någon delar eller visar larviga smygtagna foton är överkänslig.
 • Gratis är gott.
 • Allt som jag skriver på nätet är sånt som jag vill att alla ska veta.
 • Jag har inga hemligheter hemma.
 • Det man delar på nätet går att ta tillbaka.
 • Jag delar öppet allt jag gör på nätet.
 • Vem som helst får dela vad de vill om mig på nätet.
 • Det är okej att sprida skämtbilder om andra.
 • Det finns information som jag aldrig skulle dela på nätet.
 • I sociala medier är jag fri att skriva och vara vem jag vill.
 • Min integritet är viktig.
 • Jag har rätt att sprida information om andra.
 • Allt jag delar med mina kompisar skulle jag kunna berätta för mina föräldrar.
 • Det är viktigt med integritet på nätet.
4 Lektionsdel 4:

Sammanfatta

Instruktioner

Titta på klippet igen och berätta vad det handlar om med hjälp av orden

 • privat
 • integritet
 • kränkning
5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt samtalet om att dela bilder av varandra och sig själv på nätet i lektionen Vem får se min bild?