Gör en lektion om emojier med dina elever

I år fyller emojin 20 år. Passa på att göra våra lektioner kring de uttrycksfulla symbolerna, tjugoårsjubileet till ära.

Oavsett om du älskar eller hatar dem har i princip alla en relation till emojier. De är en självklar del av språket på nätet och dina elever har med största sannolikhet aldrig upplevt ett samhälle utan dem. Men symbolerna kan skapa förvirring, beroende på hur du tolkar dem.

Internetstiftelsens digitala museum Internetmuseum har precis öppnat en utställning om emojin och dess påverkan på vårt samhälle. Låt dina elever gå in och lära sig mer om vilken funktion symbolerna har i vårt språk och kommunikation!

Dessutom har vi på Digitala lektioner två olika övningsmaterial om emojier som du kan göra med dina elever. Den ena, Reflektera kring språket på nätet, är anpassad för årskurs 4-6 medan den andra, Reflektera kring hur språket förändras av digitaliseringen, är menad för årskurs 7-9.

Använd gärna delar av Internetmuseums emojiutställning i din lektion - med hjälp av den kan du diskutera med dina elever om hur vi anpassar vårt språk utifrån medium och mottagare, och hur förändringar i språket påverkar vårt sätt att kommunicera. Lycka till!