.FILE
Två konferencierer på Internetdagarna

Digital kompetens i skolan – hur och varför?

Under konferensen Internetdagarna i november samlade vi på Internetstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet experter på temat "Digital kompetens i skolan – hur och varför?". Nu kan du som arbetar med dessa frågor ta del av de inspelade föreläsningarna.

I samband med coronapandemin har digitaliseringen av skolväsendet accelererat, men vilka är de kunskaper som behövs? Vad krävs för att skolan ska kunna utnyttja digitaliseringens alla möjligheter och skapa adekvat digital kompetens? Det var frågor som undersöktes under den heldag som Internetstiftelsen och Lärarförbundet arrangerade på Internetdagarna 2020. Utgångspunkten för dagen var regeringens digitaliseringsstrategi och att ha ett fördjupat samtal om vad digital kompetens egentligen innebär.

Här kan du se alla föreläsningar från dagen:

Dela på sociala medier