Någon som sitter i GOTO 10
16 augusti kl. 13:00–15:30 | Linköping och online

AI i skolan – beprövad erfarenhet och forskning 

Välkommen till en eftermiddag om AI i skolan. För lärare och utbildare som vill djupdyka i frågor kring AI och utbildning.

Om eventet

Ta chansen att lyssna på experter från forskning och skola prata om hur AI kan vara ett verktyg för lärande och likvärdighet. Du kommer få en unik möjlighet att få breda perspektiv på hur du kan använda AI för lärande. Det kommer också finnas möjlighet för interaktiva inslag och nätverkande!

Delta och få insikter, kunskaper och inspiration till de möjligheter som AI kan skapa i skolan, undervisningen och lärandet. Du kommer även att få perspektiv på de risker och etiska överväganden som finns med att släppa in AI i klassrummet och i undervisningen.

Moderatorer: Joel Rangsjö och Jonatan Tensetti. Både Jonathan och Joel är AI-nördar, som bland annat driver webbplatsen www.aiit.nu, där de delar med sig av massa tips och verktyg.

Program

13:00–13:10

AI – beprövad erfarenhet och forskning  

Välkommen till AI-snack
Talare: Kristina Alexanderson, Joel Rangsjö och Jonatan Tensetti

13:05-13:50 

Lärande i en AI-driven tid
Hur kan vi ta oss an kompetensutveckling på helt nya sätt? I en tid där megatrenderna inte längre bara är buzzwords. Talare: Katarina Pietrzak 

AI hjälper Leo, 15 år med ADHD, att lyckas
Genom AI kan lärandet skräddarsys. Ta del av personliga erfarenheter. konkreta tipsa och erfarenheter  för att använda AI för skapa  inkluderande och effektiva lärometoder i klassrummet. Talare: Sibbe Silvén

Vad gör egentligen eleverna med AI?
Hur använder elever AI? Få en presentation av en forskningsstudie kring hur gymnasieungdomar tänker kring AI. Talare: Mattias Wickberg

Framtidens utbildning med AGI
I en värld med artificiell generell intelligens (AGI). Kan lärandet bli individualiserat med AI-agenter? Presentationen av Mårten Sjö kommer att visa på praktisk erfarenhet, samt hur utbildningen kan förbättras när AGI kan ge varje elev obegränsat stöd och engagemang.

Att bygga en AI-lärare
Hur bygger du en AI-lärare till dina elever? Talaren: Preben Wik kommer att ge en praktisk demonstration av hur du kan bygga en "lärare" med hjälp av AI.

13:50-14:40

Att navigera AI för lärande – konkreta exempel 

Navigera i AI-landskapet
Avskaffa traditionella test för att minska stress och ge eleverna de bästa förutsättningarna för att leva i en snabbt föränderlig vardag. Nils Janse visar hur.

Kan man erbjuda elever stöd 24/7?
Elever behöver inte bara stöd under skoldagen utan även i läxarbetet? Kan man ge dem stöd dygnet runt, årets alla dagar? Ja, genom att bygga lokala AI-botar, som tillgängliggör undervisning för alla elever. Talare: Martin Sörensson

Förstärk din organisation med AI, men glöm inte människan
Få kunskap om hur du kan använda AI för att förbättra och effektivisera undervisningen, utan att glömma människan. Talare: Danny Stacey

Hur kan AI-chatbots användas för att personifiera lärandet? *
Rhiannon Eilertson will give a short presentation on how AI chatbots can be used for individualization/personalization in education, highlighting the new fobizz GPTs. 

Finns det bra sätt att leda och organisera med hjälp av AI?
Vad är ett bra sätt att leda och organisera utbildning i en tid med AI? Vilka fallgropar ska du undvika och hur kan du utnyttja styrkorna i AI? Lär dig hur du kan utveckla din organisation med hjälp av AI. Talare: Magnus Blixt.

Dubbelt så bra – att bädda för digitalisering och AI som hjälper i skolan 
Vad är digitalisering på "rätt" sätt, hur bäddar vi för den politiskt och hur maximerar vi utväxlingen av AI som bland annat personliga elevcoacher och lärarstöd? Talare: Katarina Stensson

14:30-15:25

AI som verktyg för lärande: forskning och beprövad erfarenhet 

Tillgång till AI i skolan – en likvärdighetsfråga!
Utvecklingen av generativ AI sker explosionsartat men tillgång till – och kunskap om – hur man kan använda sig av gen AI för lärande i skolan skiljer sig åt enormt. För att se till att alla elever ges samma möjligheter krävs kompetenshöjande insatser och beslutskraft. Talare: Annika Genlott Agélii

AI i utbildning och professionsutveckling inom högre officersprogrammet
Hur tar man sig an AI på ett lärosäte? Här får du en presentation om hur Försvarshögskolan arbetar för att ge AI en självklar plats i verksamheten och stärka lärandet. Talare: Hanna Forsberg

Hur kan AI vara ett verktyg för likvärdighet?
AI ger fler möjligheter till att skapa ett individualiserat lärande, ett lärande för alla. Hur kan du arbeta med AI för att skapa likvärdighet? Talare: Hanna Stålhammar

Framtidens utbildning med AI ur ett forskningsperspektiv
Utforska hur artificiell intelligens, AI omformar utbildningen. Denna föreläsning presenterar forskningsresultat från LTU:s verksamhet och visar hur AI kan förbättra lärande och undervisning. Få en inblick i de möjligheter och utmaningar som AI medför och hur framtidens utbildning kan utvecklas med hjälp av AI. Talare: Peter Parnes

Dyslexi och AI: Ett litet projekt som visar på möjligheter
Hur kan AI vara ett verktyg för dyslexi? Ett projekt som visar på AI:s fantastiska möjligheter för skolan. Talare: Anders Bjarby 

Inför AI men lär av skolans digitalisering
Skolans digitalisering är en 50-åring utvecklingshistoria, hur kan införandet av AI i skolan lära av skolans digitalisering? Talare: Carl Heath

15:25-15:30

Tack och hej!
Sammanfattning av dagen med Joel Rangsjö, Kristina Alexanderson och Jonatan Tensetti.

*på engelska

Talare

Hanna Stålhammar

Objektspecialist Digitala lärresurser, gymnasielärare och IKT-pedagog.

Hanna Forsberg

IKT-koordinator på försvarshögskolan.

Katarina Pietrzak 

Senior researcher inom livslångt lärande på RISE. 

Katarina Stensson

Katarina har erfarenhet som ingenjör, forskare och högstadielärare och är partiledare för Piratpartiet.

Magnus Blixt

Lärare och skolledare. Nu verksam som utbildningskatalysator.

Martin Sörensson

Bildlärare som driver ett projekt med en lokal språkmodell på sin skola i Vellinge.

Mattias Wickberg

Doktorand på Stockholms universitet som forskar på lärande, artificiell intelligens, didaktik, learning analytics och interaktionsdesign.

Mårten Sjö

AI konsult inom maskinlärning och molnarkitektur.

Nils Janse

Nils Janse, grundare av Ymnig AI & Flitig AI samt aktuell i SVTs dokumentärserie Generation AI.

Peter Parnes

Professor vid Luleå Tekniska högskola.

Rhiannon Eilertson 

Medieforskare,skolinströktör som arbetar som projektledare med fokus på internationell expansion med Fobizz.

Sibbe Silvén 

Expert på AI och maskininlärning.

Annika Genlott Agélii 

Forskare och projektledare på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Porträtt av Kristina Alexanderson.

Kristina Alexanderson

Projektledare och ansvarig för skolsatsningar på Internetstiftelsen.

Danny Stacey

Projektledare på IKT-enhet i Stockholm.

Porträtt av Joel Rangsjö

Joel Rangsjö

Gymnasiespråklärare. Har samlat och recenserat hundratals AI-verktyg som är anpassade till skolan. 

Porträtt av Jonatan Tensetti

Jonatan Tensetti

Lärare på SFI och AI-nörd. Föreläser, bloggar, poddar och allmänt andas AI. 

Anders Bjarby

AI-entusiast och föreläsare.

Carl Heath

Senior forskare och fokusledare för området digital resiliens i RISE.

Preben Wik

Preben Wik

Preben Wik PhD i Conversational-AI (språkteknologi) och språkinlärning. Medgrundare Teaching Machines AB och Furhat Robotics

Mer om AI från Internetstiftelsen

En man och en kvinna står bredvid varandra och tittar tillsammans på en mobil.

Artiklar om AI

Vad är AI och hur används tekniken på olika ställen i samhället? Hur lär sig en AI och kan den tänka som en människa? Vad finns det för möjligheter och risker med datorer som blir allt mer självständiga? Här får du lära dig grunderna om AI – artificiell intelligens.

En kvinna sitter vid ett bord och dricker kaffe, bredvid står en robot.

Lektioner i AI

För att du ska kunna utveckla dina elevers digitala kompetens har vi fyllt på sajten med lektioner för hela grundskolan som på olika sätt närmar sig AI. Du hittar dem samlade på den här sidan.

Händer håller upp en mobil med mobilkameran på mot telefonbåsen på Goto 10 i Linköpng.
Event 18 juni kl. 13:00–15:30

AI och kreativitet

En eftermiddag om AI för lärande i skola och utbildning. Linköping och online. Anmäl dig här!