Ämnesområde

integritet

Lektioner i digital kompetens för grundskolan som rör hur digitaliseringen påverkar oss som individer och vårt samhälle med fokus på integritetsfrågor och integritetslagstiftningen.