.FILE
Två mobiler som står bredvid varandra

Delta i Tänk säkert-utmaningen

Gör våra lektioner i säkerhet med dina elever så skänker vi pengar till Bris!

För varje elev som genomför en av våra lektioner om säkerhet skänker Internetstiftelsen 5 kronor till Bris. Det enda du som lärare behöver göra är att berätta för oss hur många elever som har gjort någon av våra utvalda lektioner. Utmaningen är en del av kampanjen Tänk säkert som är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisen och Internetstiftelsen. Du hittar lektionerna som ingår i utmaningen längre ner på sidan.

  • Utmaningen pågår 26 september – 27 november.
  • Du deltar i kampanjen genom att göra en av våra lektioner i säkerhet med dina elever.
  • Tryck på "Registrera ditt deltagande"-knappen längst ner på en lektion eller längre ner på den här sidan för att registrera genomförd lektion.
  • För varje elev som deltar skänker vi 5 kronor till Bris.

Om Tänk säkert

Tänk säkert är en kampanj på uppdrag av regeringen för ett säkrare digitalt samhälle. Genom att stärka kunskapen hos internetanvändande barn minskar risken att de bli lurade. Kampanjen är ett samarbete mellan MSB, Polisen och Internetstiftelsen och syftar till att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Fler säkra internetanvändare är en viktig pusselbit för att skapa ett säkrare samhälle.  Läs mer om Tänk säkert-kampanjen på Internetstiftelsens webbplats.

Om Bris

Barnrättsorganisationen Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet. Läs mer om Bris på deras webbplats.

 

false
-