Kristina Alexanderson leendes på scen
SETT 2023

Digitala lektioners program

Internetstiftelsen återvänder som kompetenspartner till SETT och i år erbjuder Digitala lektioner ett tre dagar långt program fullt av ny kunskap och inspirerande talare.

Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna för livslångt lärande från flera olika perspektiv. Var med och få nya insikter, verktyg och ingångar.

Tisdag 18 april

Thomas Nygren
10:00-10:45 Thomas Nygren

Så lär du dina elever att använda digital källkritik, på riktigt

Hur ger du dina elever verktyg för att hantera missvisande information på nätet? Med avstamp i ny forskning lyfter didaktikprofessorn Thomas Nygren fram flera effektiva sätt att stödja eleverna i digital källkritik. Var med och lär dig hur du kan använda ny teknik, spel och digitala självtest i din undervisning för att eleverna snabbare ska kunna identifiera manipulativa strategier på nätet.

11:15-12:00 Jannike Tillå

Det här gör eleverna på nätet

Elevernas vardag är kantad av internet. Hur påverkar informationen på nätet vad de lär sig? Internetstiftelsens Jannike Tillå är expert på barns internetanvändning. Med statistik från rapporten Svenskarna och internet ger hon dig en tydlig bild av vad barn väljer att göra på nätet. Var med och få nya perspektiv på hur du kan använda deras erfarenheter från nätet för att stärka deras lärande.

Anna-Lena Godhe
13:00-13:45 Anna-Lena Godhe

Digital kompetens – i praktiken och i digitaliseringsstrategin

Vad innebär digital kompetens i praktiken för elever, lärare och skolförvaltning? Anna-Lena Godhe lyfter vad digital kompetens innebär för skolan och varför det behövs, utifrån ny forskning. Var med och få en inblick i hur digitaliseringsstrategin kan komma att påverka arbetet i skolan och vilka möjligheter och utmaningar hon ser framåt. 

14:15-15:00 Henrik Pallin

Så hjälper du dina elever att bli säkrare på nätet

Vad innebär det att vara säker på nätet? Henrik Pallin är expert på ungas internetanvändning. Under den här föreläsningen kommer han att ge konkreta tips och ingångar på hur skolan kan bidra till att göra elever mer säkerhetsmedvetna på nätet.

15:30-16:15 Martina Wagner

Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige

Vad görs för att stärka medie- och informationskunnigheten i samhället? Se Martina Wagner från Statens medieråd prata om det nationella samverkansarbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). Var med och få en inblick i de insatser som genomförs för att stärka MIK och den digitala kompetensen i Sverige.

Onsdag 19 april

10:00-10:45 Jack Werner

Så hjälper du dina elever att bli medvetna källgranskare i vardagen

Vilka kunskaper behöver elever för att kunna granska informationen de möter i vardagen? Journalisten Jack Werner återvänder till Digitala lektioners program för att ge konkreta tips och exempel på hur en professionell källgranskare identifierar syftet bakom informationen som sprids i våra sociala flöden.

11:15-12:00 Maria Wiman och
Johanna Barverlid

Att bli lärare - så omfamnar du ett yrke i ständigt lärande

Hur behåller du motivationen till att utvecklas och lära dig nytt under yrkeslivet? Välkommen till ett spännande samtal om lärande mellan Maria Wiman och lärarstudenten Johanna Barverlid. Med sina olika perspektiv och erfarenheter vänder och vrider de på begreppet lärande och berättar hur de ser på och hanterar det i sin yrkesvardag.

13:00-13:45 Måns Jonasson

Så lär du dina elever om internets historia

Lär ut om internethistoria och källkritik med hjälp av Internetmuseum! Idag är internet en självklar del av vår vardag. Men blickar du tillbaka tillsammans med dina elever kan ni få spännande insikter om varför nätet ser ut som det gör idag. Var med när Internetstiftelsens Måns Jonasson presenterar tjänsten Internetmuseum och hur du kan använda det som en resurs i din undervisning.

14:15-15:00 Joakim Jardenberg

Så omvandlar du misstag till användbara verktyg

Hur bibehåller du din nyfikenhet för lärande? För Joakim Jardenberg handlar det framför allt om att våga göra många misstag. Välkommen till en interaktiv föreläsning full av inspirerande berättelser, konkreta råd och samtal kring att bevara det lustfyllda drivet i ditt lärande.

Patricia Diaz och Camilla Aksebäck Diaz
15:30-16:15 Patricia Diaz och
Camilla Askebäck Diaz

Förbättra elevernas lärande med digital studieteknik

I den här föreläsningen berättar lärarna Patricia Diaz och Camilla Askebäck Diaz hur du kan hjälpa dina elever att nå ”F” i alla ämnen. ”F” som i ”förbättring”. Var med och få en mängd tips och råd om olika digitala verktyg du kan använda för att främja både din och dina elevers digitala studieteknik.

16:45-17:30 Anna Rosenqvist

Om det livsviktiga lärandet av källkritik

Hur hjälper du dina elever att bevara sin nyfikenhet och vilja att ställa frågor om informationen de möter på nätet? Med utgångspunkt i boken "Källkritik på schemat" från 2019 föreläser Anna Rosenqvist om lärandet av kritiskt tänkande.

18:00-18:45 Kristina Alexanderson

Kvällsspecial: Förstå digitaliseringen med hjälp av Digitala lektioner

Välkommen till en praktisk föreläsning där du får undersöka och testa hur du kan lära ut om digitaliseringen med hjälp av verktyget Digitala lektioner. Internetstiftelsens Kristina Alexanderson kommer att visa nya ingångar och möjligheter för lärande, svara på frågor, och du får även med dig en egen lärarhandledning.

Torsdag 20 april

09:00-09:45 Maria Wiman

Det livslånga lärandet börjar här och nu

Varför säger vi att eleverna är framtiden när de faktiskt är här och nu? I den här föreläsningen kommer Maria Wiman berätta hur du kan göra dina elever delaktiga i sin egen samtid. Var med och lär dig hur du och din skola kan ta vara på elevernas samhällsengagemang, och hur ni tillsammans kan involvera er i frågorna som är aktuella just nu.

10:15-11:00 Micke Kring

Bli en drivkraft i skolans digitalisering

Micke Kring är en framstående it-pedagog som har visat skolsverige möjligheterna med att använda internet och digitala resurser i undervisningen. Var med på ett öppet och personligt samtal om att skapa lust till lärande tillsammans med Micke och Kristina Alexanderson.

Catarina Player-Koro
12:00-12:45 Catarina Player-Koro

Lunchspecial: Lärares arbete i en post-digital skola

Hur flätar vi samman det digitala och det analoga på ett bra sätt i undervisningen? Catarina Player-Koro har forskat på effekterna av skolans digitalisering i många år. Var med och få insikter om hur digitala verktyg påverkar lärandet och vilka utmaningar undervisningen står inför i den post-digitala skolan.

13:15-14:00 Julia Pennlert

Digital läsning - ett hot eller en möjlighet?

Lär dig prata om läsning med dina elever, utifrån deras vardag. Julia Pennlert har studerat barn och ungas läsvanor i flera år och noga följt den mediemiljö de omges av. Var med och lär dig om hur du kan förstå samtidens läsare och vad den digitala läsningen kan göra för samtalet om läsning tillsammans med dina elever.