Digitala
lektioners
program

Internetstiftelsen återvänder som kompetenspartner till SETT och i år erbjuder Digitala lektioner återigen ett tre dagar långt program. Välkommen att ta del av ny kunskap och inspirerande talare.

Tre kvinnor pratar med varandra på SETT-dagarna.

Om SETT

Lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) är Nordens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola. Läs mer på SETT:s webbplats.

Program tisdag 16:e april

10:00–10:45

Om allt är AI – hur kan du som lärare förhålla dig till det?
Digitaliseringen har förändrat lärandet. Hur kan vi dra nytta av alla digitala verktyg som blivit en del av vår skolvardag? Internetstiftelsens Kristina Alexanderson lyfter lärdomar från digitaliseringen som du kan ta med dig in i arbetet med artificiell intelligens. Du kommer bland annat att få en inblick i vad du behöver förstå om generativ AI för att kunna hantera nya AI-tjänster.

11:15–12:00

Hur kan lärare navigera i mediebruset?
Välkommen till ett ärligt samtal om att vara lärare till uppkopplade elever. Hur kan vi hänga med i alla trender som sprids bland unga på nätet? Hur kan vi förhålla oss till dem i klassrummet? Och vad händer när lärare sticker fram hakan, tycker till och driver frågor i skolpolitiken? Var med, lyssna och delta i samtalet mellan Sara Bruun och Kristina Alexanderson.

13:00–13:45

Internetkultur och unga – så hanterar du risken för extremism
Många barn och unga hittar sina vänner i nischade forum på nätet. Men bland trygga nätkulturer sprids också extremism. Hur utnyttjar extrema nätverk plattformar och internetkultur för att nå unga? Finns det elever som befinner sig i en extra utsatt position? Journalisten och författaren Jonathan Lundberg berättar vad du behöver förstå om internet och internetkultur för att kunna hantera riskerna som spridningen av extremism för med sig.

Låt eleverna lära sig genom att lära ut
Alla som lärt ut något kan säkert vittna om att det är ett av dem kraftfullaste sätten att också lära sig själv. Men vad är det som fungerar så bra med den metoden och vad händer när vi omsätter det till ett digitalt forum? Forskaren Betty Tärning lyfter spännande teorier och praktiska exempel från sin forskning med teachable agents (digitala läraktiga elever) i förskolan och i grundskolan.

15:30–16:15

Vad innebär språkundervisning i en tid med ChatGPT?

Att använda sig av AI i språkundervisningen är varken bara bra eller bara dåligt. Jonatan Tensetti har undersökt och testat många olika digitala verktyg för att hitta en balans i undervisningen. Hör honom berätta om hur du kan arbeta med text och samtidigt främja lärande med hjälp av AI. Få tips om hur du kan använda AI som ett bedömningsstöd. Och få en inblick i vad språkundervisning kan vara i en tid präglad av språkmodeller.

Program onsdag 17:e april

09:15–09:45

Öppen föreläsning: vad innebär AI-literacitet inom lärarutbildningen?
Vilka kunskaper behöver framtidens lärare för att kunna arbeta med artificiell intelligens i skolan? Välkommen till en öppen föreläsning tillsammans med AI-forskarna Linnéa Stenliden och Linda Mannila. Hör dem berätta om vad som är relevant kunskap för att lära ut om och med AI i skolan och hur lärandeaktiviteter bör utformas för att stödja dig i ditt uppdrag.

10:00–10:45

Vad behöver eleverna för kunskaper i en värld med AI?
Välkommen till en kort och konkret grundkurs i artificiell intelligens. AI-forskaren Linda Mannila berättar vad AI är och vad du och dina elever behöver utveckla för kunskaper för att kunna navigera i en värld med artificiell intelligens.

11:15–12:00

Möjligheter och utmaningar med AI i språkundervisningen
Vad behöver lärare tänka på när eleverna använder konversationsagenter i språkundervisningen? Forskaren Elin Ericsson delar med sig av konkreta inslag och insikter från sina studier av AI i språkundervisningen. Var med och få en inblick i hur eleverna upplever verktygen och hur du som lärare kan tänka för att forma lärandeaktiviteten på bästa sätt.

13:00–13:45

Vad är det som formar elevernas världsbild?
Sociala medier spelar en central roll för unga och deras bild av världen. Med hjälp av statistik från rapporten Svenskarna och internet ger Internetstiftelsens Jannike Tillå en tydlig bild av vad eleverna influeras av. Var med och få svar på vilka plattformar eleverna använder, vilka kända personer de följer och var de vänder sig för att ta del av samhällsnyheter. Och lyssna på en diskussion om hur du kan stärka elevernas kunskaper och förståelse för det digitala medielandskapet.

14:00–15:00

Så arbetar du med digitala verktyg i klassrummet
Ska digitala verktyg vara en självklar del av undervisningen? Om ja, vilka är de bästa digitala verktygen och hur använder man dem? Välkommen till ett samtal mellan Kristina Alexanderson och Patricia Diaz som är experter inom digital kompetens och digitala verktyg i undervisningen. Var med och få konkreta tips och ingångar på hur du kan arbeta med digitala verktyg i ditt klassrum.

15:30–16:15

Digitaliseringen i skolan - då, nu och i framtiden
Hur har digitaliseringen påverkat skolan, undervisningen och hur vi ser på lärande? Och vad kan vi vänta oss framåt? Johanna Karlén har haft en central roll i arbetet med digitaliseringen i skolan under många år. Hör henne berätta om sina erfarenheter och hur hon ser på de förändringar som skett, eller inte skett, inom skolan. Vad ser hon i spåkulan och vad önskar hon framåt?

Program torsdag 18:e april

09:00–09:45

Öppen föreläsning: ett samtal om förskolans digitalisering
Vad räknas som en skärm och hur används skärmar i förskolan egentligen? Välkommen till ett samtal om förskolans digitalisering tillsammans med förskoleläraren Sophie Lindström och forskaren Ewa Skantz Åberg. Lyssna och få tips på hur du som förskolepedagog kan arbeta med digitala verktyg. Och ta del av råd för hur du kan hantera den pågående debatten om skärmar i förskolan.

10:15–11:00

Så kan du använda digitala verktyg i förskolan
Digital teknik är en naturlig del av våra liv, men många förskolor brottas med att integrera verktygen på ett meningsfullt sätt. Politiken har bytt riktning och nyhetsmedier målar upp en mörk bild av barnens tillvaro med skärmar. Samtidigt hävdar experter att förskolorna måste omfamna digitaliseringen för att förbereda barnen inför framtiden. Så, vad är vägen framåt? Välkommen till ett samtal med ledande experter som delar med sig av sina iakttagelser, insikter och rekommendationer om hur digital teknik bör integreras i förskolan.

11:45–12:30

Så hjälper du eleverna att bli goda läsare i ett digitalt samhälle
Digitaliseringen har förändrat texter i grunden. Från att främst vara tryckta på papper är de nu multimodala. Det vill säga, en kombination av texter, bilder, ljud och grafer. Multimodala texter är ofta föränderliga och saknar en tydlig inramning. Det ställer högre krav på den som läser. Var med när forskaren Lisa Molin berättar hur du kan forma läsundervisningen för att möta elevernas behov. Och få en inblick i hur algoritmer och generativ AI påverkar hanteringen av information på nätet.

13:00–13:45

Att arbeta innovativt som lärare
Hur kan vi inkludera och diskutera ny teknik i undervisningen? Krister Lindgren är lärare i matematik och teknik. Tillsammans med sina elever har han utforskat chattrobotar och arbetat med verktygen som en naturlig del av skolvardagen. Var med och lyssna på hans erfarenheter och få tips om hur du kan närma dig ny teknik i klassrummet.

14:15–15:00

Är skolans digitalisering ett problem?
Debatten om skolans digitalisering har rört sig från att handla om att skolor gör för lite till att det nu har gått för långt. Vad är det som har lett fram till den här förändringen? Forskaren Anna-Lena Godhe har studerat vad digital kompetens innebär i praktiken under många år. Var med när hon berättar vad det är som påverkat debatten och varför digital kompetens hos elever, lärare och skolledare fortfarande behövs.

Talare

Porträtt av Kristina Alexanderson.

Kristina Alexanderson

Ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Hon är en av Sveriges ledande experter inom digital kompetens i skolan. Hon har även vunnit Guldäpplets jubileumsutmärkelse för sitt gedigna arbete med att hjälpa elever bli smartare internetanvändare.

Porträtt av Sara Bruun.

Sara Bruun

Språklärare på högstadiet och samordnare för Samverkan för bästa skola i Hässleholms kommun. Sara Bruun är aktiv i skoldebatten och skriver debattartiklar för bloggen "Vi lärare". Hon driver också en pedagogisk blogg där hon delar med sig av erfarenheter från klassrummet i form av lektionsupplägg och klassrumsidéer.

Portätt av Jonathan Lundberg.

Jonathan Lundberg

Frilansjournalist och författare. Jonathan har bland annat skrivit boken "Sverigevänner" där han djupdyker i hur Sverigedemokraterna använder internet för att sprida sina budskap. Han är även författare av boken "Från världskrig till nätkrig" där han går igenom internetkulturens historia.

Porträtt av Linnéa Stenliden.

Linnéa Stenliden

Bitr. Professor i Pedagogiskt arbete vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings Universitet. Hennes forskning fokuserar på undervisning och lärande i relation till digitala lärresurser och artificielll intelligens.

Porträtt av Linda Mannila.

Linda Mannila

Forskare vid institutionen för datavetenskap på Linköpings Universitet och docent vid Helsingfors universitet. Hon forskar kring digital kompetens och AI inom utbildningssektorn både i Sverige och Finland.

Porträtt av Jannike Tillå.

Jannike Tillå

Affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen. Hon är talesperson för rapporten Svenskarna och internet och specialiserad inom barn och internet.

Porträtt av Elin Ericsson.

Elin Ericsson

Fil.dr i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon har en lång bakgrund som språklärare och har arbetat med att leda digitalisering inom utbildning både i kommunal förvaltning och i privat regi. Idag arbetar Elin som lektor och utvecklingsledare i Göteborgs stad.

Porträtt av Patricia Diaz

Patricia Diaz

Författare och forskar inom lärarutbildning och användning av digitala verktyg på Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är författare till boken "Arbeta formativt med digitala verktyg" och driver podden Digitala Diaz tillsammans med Camilla Askebäck Diaz.

Porträtt av Anna-Lena Godhe.

Anna-Lena Godhe

Professor i pedagogik, docent och specialiserad inom digitaliseringen av skolan. Projektleder ett forskningsprojekt som undersöker vad digital kompetens innebär i praktiken för skolan. Hon har en bakgrund som gymnasielärare och har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet.

Porträtt av Krister Lindgren.

Krister Lindgren

Krister är en uppskattad föreläsare och lärare i matematik och teknik för högstadieeleverna på Sjöängsskolan i Älvsjö.

Porträtt av Johanna Karlen.

Johanna Karlén

Kvalitetschef på Swedish Edtech Industry. Hon har tidigare bland annat arbetat som projektledare och programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Porträtt av Susanne Kjällander.

Susanne Kjällander

Docent vid Stockholms universitet med inriktning på undervisning och lärande.

Porträtt av Lisa Molin.

Lisa Molin

Lektor och forskare vid Center för skolutveckling i Göteborgs stad och vid Göteborgs universitet. Lisa arbetar med att stötta utvecklingen av skolan på en vetenskaplig grund och har ett speciellt fokus på utvecklingen av språk-, läs- och skrivundervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Porträtt av Betty Tärning.

Betty Tärning

Forskare inom kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hon studerar lärprocesser och har arbetat mycket med att utveckla digitala lärspel som innehåller så kallade teachable agents (läraktiga elever) som bygger på pedagogiken "lära själv genom att lära ut".

Porträtt av Jonatan Tensetti.

Jonatan Tensetti

IKT-pedagog och expert på att integrera digitala verktyg i språkundervisningen. Han har lång erfarenhet av att undervisa i engelska och svenska som andraspråk och har konsekvent använt sig av digital teknik för att berika och fördjupa lärandet. 2021 blev han nominerad till Guldäpplet för sitt gedigna arbete med att tillgängliggöra lärande.