Arbeta med att undersöka falska nyheter

Nedan ger vi ett förslag hur du som svensklärare eller bibliotekarie kan lägga upp din undervisning kring informationssökning och digitala källor till högstadieelever.

Vi rekommenderar att du startar arbetet med lektionen Förstå ord och begrepp om information och desinformation som låter eleverna undersöka olika begrepp som handlar om information och informationsspridning på nätet.

Efter det är det lämpligt att följa upp med lektionen Granska fejkade sidor på nätet, som är en traditionell övning i digital källkritik som ger eleverna verktyg för att granska webbsidor de kommer i kontakt med.

Avsluta arbetet med att göra lektionen som heter Granska konspirationer. Sedan är det naturligtvis så att detta arbete bara är början på ett arbete med digital källkritik, en naturlig fortsättning är att titta igenom de lektioner som finns kring källkritik på Digitala lektioner.