Ämnesområde

Källkritik

Alla som söker information och använder källor från internet behöver digital kompetens och kunskaper om källkritik. Med Digitala lektioner får eleverna lära sig att granska och värdera digitala källor, identifiera fejkade nyhetssidor och söka tillförlitlig information.

I våra olika lektionspaket hittar du lektioner kopplade till olika aspekter av digital källkritik, som vad en källa är, hur du söker och granskar information på nätet samt hur du kan och får använda andras källor. Alla lektioner om källkritik innehåller moment som tränar elevernas förmåga att värdera information från nätet och ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Våra lektioner om källkritik för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning.

Källkritik en viktig digital kompetens

Källkritik är en viktig del av skolans arbete. Kopplat till digital kompetens handlar det bland annat om att kunna orientera sig i det stora informationsflödet på internet och om medie- och informationskunnighet (MIK). Det är viktigt att kunna avgöra vem som är avsändare och vilket syfte en digital källa har.

Granska och värdera digitala källor

I lektionerna får eleverna lära sig att avgöra hur trovärdig en källa är utifrån de klassiska källkritiska frågorna – vem, vad, varför och när.

Det finns också lektioner som förklarar hur digitala källor kan förändras eller manipuleras, om vad som styr informationssökning och hur sökresultaten visas på tjänster som Google och Youtube.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna om källkritik kan du använda i vilken ordning som helst. Du får använda lektionerna fritt och kan välja hela eller delar av innehållet.

Med sök- och sorteringsfunktionen kan du enkelt hitta och välja lektioner från hela vårt utbud.

Lektionspaket inom Källkritik

 • Lektionspaket

  Börja förstå källkritik | åk F-3

  Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Koll på källkritik | åk 4-6

  Lektioner där eleverna får fundera kring varför ett källkritiskt förhållningssätt är viktigt när man jämför, prövar och värderar trovärdigheten i olika källor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Introducera källkritik | åk 7-9

  Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Nosa på källkritiska frågor | åk F-3

  Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Nosa på källtillit | åk F-3

  Lektioner som handlar om olika aspekter av källtillit. Om hur man kan förhålla sig till olika källor, vilka källor man litar på och varför.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  2 lektioner
 • Lektionspaket

  Grunderna i källkritik och källtillit | åk 4-6

  Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Koll på digitala källor | åk 4-6

  I ett källkritiskt förhållningssätt till digitala källor ingår att kunna granska och värdera både deras innehåll, format och i vilken kanal de presenteras.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

  Lektioner som utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska information och fakta från olika digitala källor, till exempel från konspirationsteorier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner
 • Lektionspaket

  Introducera källkritik och källtillit | åk 7-9

  Informationsflödet på nätet är stort och föränderligt, ibland kan man snabbt behöva avgöra om en digital källa är trovärdig eller inte.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

  Källkritik som del av digitala kompetens handlar om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala källor som både konsument och producent.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner