Internetstiftelsen Digitala lektioner är ett fritt material för lärare.

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne.