Granska och förstå webbadresser

Lektionen ger en introduktion till vilken information webbadresser på internet ger och hur de är uppbyggda.