Vad krävs

hero-objekt

  • lektion

    Viktig information - vad är det?

    Lektionen är en grundläggande introduktion till informationssäkerhet.

    Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.