.FILE
Böcker och en kaffekopp

Debatt: "Utbilda alla lärare i digital sökkritik"

Det räcker inte att värdera sanningshalten i de källor vi googlat fram. Eleverna måste också lära sig att förstå algoritmernas roll i sökmotorer och sociala medier. Vår nya studie visar tyvärr hur lärare trots goda intentioner har svårt att undervisa om informationssökning och källkritik.

Det här är ett debattinlägg som publicerades i Lärarnas Tidning 23/8 2018

I diskussionerna om förändringarna av läroplanen i syfte att ge eleverna förståelse för digitaliseringens påverkan på individen och samhällets utveckling har samtalet kretsat kring programmering och hur lärare som själva inte är utbildade på området ska kunna ge elever rätt kunskap. Men det är inte bara fortbildning i programmering som behövs.

Studien ”Sök- och källkritik i grundskolan”, som offentliggörs i dag, är en kvalitativ fallstudie av undervisning och bedömning på området i ämnena samhällskunskap och svenska i årskurs nio vid fem skolor. Den visar på brister.

Arbetet med källkritik tycks i dag främst handla om att lära elever att bedöma källors tillförlitlighet utifrån historieämnets klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende och tendens.

Det är bra men räcker inte i en digital vardag.  Ett arbete med digital källkritik innefattar även att eleverna förstår den infrastruktur som sökmotorer och sociala medier utgör. Sökmotorerna filtrerar och prioriterar information så att den upplevs som relevant för oss som användare och eleverna måste lära sig att förhålla sig kritiskt till de algoritmer som gör urval åt dem när de söker på nätet. Det handlar också om att föra en diskussion om källkritikens begränsningar.

Studien visar att informationssökning och källkritik ofta behandlas som par i läroplanen, men i klassrummet tenderar informationssökningen att bli osynlig. Lärarna som ingår i studien säger att de inte har tid att lyfta in frågor som rör den digitala källkritiken, men man kan ana att ett annat skäl – att även de saknar grundläggande kunskaper om hur sökmotorer fungerar. När de beskriver källkritiken som en praktik som främst handlar om att kolla mer än en källa, missar de att ställa frågor kring varför sökresultaten ser ut som de gör och vilken roll algoritmerna har.

Lärarna behöver kompetensutveckling för att kunna problematisera informationssökningen och föra en diskussion om den digitala infrastrukturens påverkan. Det finns redan i dag material och möjligheter till fortbildning, till exempel genom Skolverkets moduler, Internetstiftelsens digitalalektioner.se eller Medierådets satsning MIK för mig.

Vår uppmaning till alla Sveriges skolhuvudmän är därför att inte bara sätta matematik- och tekniklärarna i skolbänken för att lära sig programmering utan att också avsätta tid och resurser för att låta lärare i alla ämnen, liksom skolbibliotekarierna, utveckla sin kompetens inom sökkritik och digital källkritik.

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens
Olof Sundin, professor, Lunds universitet
Hanna Carlsson, universitetslektor, Lunds universitet

Rapporten är ett resultat från forskningsprojektet ”Sök- och källkritik i grundskolan” vid Lunds universitet, finansierat av Internetstiftelsen.

Här hittar du färdiga lektioner i digital källkritik

Här på Digitala Lektioner finns lektioner speciellt framtagna just för att hjälpa lärare att möta skrivningarna i läroplanen. Om du vill komma igång och jobba med digital källkritik tillsammans med dina elever finns det många lektioner att välja bland.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-