Terms of use

Digitala lektioner är en fri och öppen lärresurs. Tjänsten publiceras under Creative commons-licens för att det ska vara enkelt och tydligt hur materialet får användas. Det gäller även Microsoft teams-appen, som används för att spara lektionsmaterialet i Microsoft teams.

Användarvillkoren regleras i enlighet med Creative Commons, se mer information om detta här http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/