Tack för att du deltar i Code Week!

Ditt svar har nu registrerats. Tack för att ni har deltagit i vår kampanj!

Förutom att dina elever fått viktiga kunskaper om det digitala samhället har ni också hjälpt barn på andra håll i världen. För varje elev som deltagit i den här lektionen skänker vi på Internetstiftelsen 5 kronor till Unicef.

Glöm inte att du kan göra samma lektion med flera klasser eller att du och klassen kan göra flera lektioner tillsammans!

Är du sugen på att göra fler lektioner med dina elever?