En kvinna och ett barn vinkar mot en iphone-skärm.

Svenskarna och internet 2022

Vägen till ett internet för alla.

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Du kan ta del av hela rapporten på webbplatsen Svenskarna och internet. Du hittar bland annat ett helt kapitel ägnat åt barnen och internet där du kan lära sig mer om hur just barnens digitala liv ser ut.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Barnhänder på tangentbordet på en laptop.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.