Svenskarna och internet 2023

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Vi kan bland annat se att 4 av 10 barn inte har läst eller lyssnat på en bok år 2023.

Bland barn och ungdomar 8–19 år har drygt 6 av 10 läst eller lyssnat på böcker år 2023. Nära 4 av 10 barn har alltså inte konsumerat böcker i något format alls, vilket är något fler än befolkningen i stort. Bokkonsumtionen är som högst bland barn på låg- och mellanstadiet, för att sedan minska bland barn på högstadiet och därefter öka igen bland ungdomar på gymnasiet.

Minst av alla barn läser alltså de som går på högstadiet där mer än 4 av 10 inte har konsumerat böcker år 2023. Pappersboken är favorit även bland barn och ungdomar. Minst populär är pappersboken bland barn på högstadiet och bland dem är också ljudboken som mest populär. De som går på gymnasiet har ökat sin bokkonsumtion något sedan år 2021 medan den totala bokkonsumtionen för barn och ungdomar är oförändrad.

En kvinna och ett barn vinkar mot en iphone-skärm.

Om rapporten

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen . Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.