Skolbarnen och internet 2018 – ny statiskrapport

Läs Internetstiftelsens rapport ”Skolbarnen och internet 2018” för att få en bild av hur elever använder internet i skolan och privat.

I rapporten syns det tydligt att den svenska skolan har alltså kommit igång med arbetet med digital kompetens. Tyvärr visar rapporten också att undervisningen inte når alla. Hälften av eleverna har exempelvis kommit igång med programmering men samtidigt innebär det att hälften inte har gjort det. Få elever får också undervisning regelbundet, varje vecka eller ens varje månad i digital kompetens. Rapporten pekar även på att undervisning kan ge resultat. Exempelvis ser vi ett samband mellan att de som får undervisning om skydd mot kränkningar på nätet också är mindre utsatta för nätmobbning än andra. Tillgång till utrustning är också viktig. De som har en egen dator via skolan uppger att de har högre digital kompetens än andra. Du kan ladda ner rapporten Skolbarnen och internet 2018 här.