Tips, råd och stöd för dig som ska arbeta med skola överallt

Att under en längre tid undervisa elever som inte är på plats i klassrummet kan kännas knepigt. Därför har vi samlat några tips som kan underlätta förberedelserna.

Att undervisa utan att ha sina elever framför sig i klassrummet var något många var tvungna att vänja sig vid när Coronapandemin gjorde sitt intåg i våra liv. Men det är inte något nytt – i Sverige använder många skolor både fjärr- och distansundervisning då och då.

Många lärare är vana vid att ge sina elever material, uppgifter, stöd och bedömning digitalt. Men att under en längre tid undervisa en större grupp elever som inte är fysiskt närvarande kan kännas utmanande. Här kommer några tips till dig som planerar för det.

Längst ner har vi också sammanställt en lista på Facebook-grupper som kan hjälpa dig i arbetet med skola överallt. Men kom ihåg, i slutändan är det inte tekniken som avgör kvalitén på undervisningen. Det gör du som lärare tillsammans med dina elever!

Sondera terrängen

Fungerar allas lösenord eller måste någon snart byta? Försök fixa det innan du ska dra igång.

Kolla elevernas tillgång till nät och digitala verktyg. En elev som tidigare haft tillgång till både internet och dator kanske visar sig ha begränsad surf eller vara tvungen att dela datorn med sina syskon.

Stäm av vilka digitala verktyg och kanaler dina elever kan och vill använda. Avsätt tid för dig och eleverna att hinna lära er varandras alternativ.

Övningskör

Pröva alla verktyg och kanaler du och dina elever kommer behöva. Träna så realistiskt som möjligt. Är det något som inte fungerar? Välj bort det, eller åtgärda bristerna om det går.

Kör på säkra kort och kända vägar – tryggheten i att känna igen miljö och funktioner på skärmen kommer vara viktig för många elever.

Förbered

Fixa lätta guider och lathundar som både elever och vårdnadshavare enkelt har tillgång till. Använd gärna bilder, och tänk på att alla inte har svenska som modersmål.

På Youtube finns instruktionsfilmer om allt, inte minst om olika digitala verktyg. Hitta och samla dem du tror kan behövas.

Hur gör du om du och dina elever vill registrera er på nya tjänster och lärresurser? Håll koll på avtal, regler och GDPR!

Planera lektionsinnehållet

Fortsätt använda metoder du gillar. Pararbete, EPA - enskilt, par, alla eller "bikupor" funkar fint via chatt, gruppsamtal på telefon eller digitala möten.

Dela in lektionen i block som gör att du kan möta klassen uppdelad i mindre grupper online. Det är viktigt för att alla ska känna sig sedda.

Tänk lite extra på att variera uppgifterna eleverna får. Varva titta, lyssna, läsa med interaktion och egen produktion.

I skolan bidrar den fysiska miljön till att förbereda eleverna på vad som väntar under en lektion. Gör övergången mellan ämnen tydlig och arbeta med förförståelse.

Ta gemensamma raster och digitala hangouts. För många elever är skolan ett vardagsrum och klasskompisarna familjen. Planera in stunder av social samvaro i lektionsinnehållet.

Facebook-grupperna som stöttar dig med skola överallt

Här är en lista på Facebookgrupper där du kan hitta stöd, hjälp och support av kollegor i arbetet med skola överallt. I grupperna kan du hitta svar, ställa frågor när du arbetar med undervisning på distans.

Har vi missat något? Om ja, kontakta oss. På Facebook finns det naturligtvis massor med ämnesspecifika grupper där du kan hitta stöd hos kollegor för ditt arbete med skola överallt.