Två unga tjejer i en vallokal.

Så kan du prata med dina elever om valet och valrörelsen

Digitaliseringen sker snabbt inom de flesta områden, också i politiken. Här får du värdefulla tips på lektioner, övningar och presentationer som du kan använda i undervisningen inför höstens val.

Unga går i täten när det gäller att ta del av politiskt innehåll på kanaler som Instagram, Twitter och Tiktok – det visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet: Valspecial 2022. Men debattklimatet kan vara hårt och det kan stundtals vara svårt att skilja på sant och falskt. Här hittar du samlad information och tips på lektioner, övningar och presentationer som kan vara till hjälp när du pratar med dina elever om valrörelsen.

Träna dina elever i att söka information

sokkritik
LEKTION

Testa att googla

Lär eleverna söka och värdera information – använd lektionen "Sökkritik – testa Google". Låt eleverna söka efter politisk info för att undersöka och lära sig hur Google funkar. Tryck här för att komma till lektionen.

illustration med larare och elev
LEKTION

Desinformation – ord och begrepp

Prata med eleverna om ord och begrepp som kopplas till information och spridning. Lektionen "Ord och begrepp om information och desinformation" är en bra utgångspunkt.

LEKTION

Anonymitet på nätet

Lektionen "Reflektera kring anonymitet på nätet" handlar om vilka rättigheter vi har på nätet och om vad anonymitet innebär. I den kan du låta eleverna reflektera kring i vilken grad anonymitet är en demokratisk rättighet.

Politik och politisk information på nätet – så kan du arbeta tillsammans med dina elever

  • Prova olika valbarometrar och prata om hur de kan användas samt hur man är kritisk mot dem.
  • Ge eleverna tillfälle att fundera på när de haft goda samtal på nätet och vad som "karaktäriserar" dem.
  • Titta på presentationen av Svenskarna och internet: Valspecial 2022 och låt eleverna reflektera kring hur de tar del av info i politiska frågor på nätet – känner de igen sig?
  • Låt eleverna undersöka olika politiska frågor och hur de lyfts av politiska aktörer i sociala medier. Det kan vara frågor som rör NATO, vård, skola eller kriminalitet. Hur förs diskussionen och vilka aktörer får mest spridning?
En hand som håller i ett förstoringsglas framför en skärm.
SNABBKURS

Så granskar du identiteter

Att lära sig granska identiteter och profiler på nätet är viktigt för att kunna ta ställning till vem som säger vad. Ett bra sätt att lära elever det är genom att ta snabbkursen "Avslöja falska profiler på sociala medier". I snabbkursen får du tips på hur du avslöjar falska profiler på sociala medier och hur du undviker att bli lurad av dem.

En person syns ovanifrån, hen håller i ett paraply och det är blött på marken.
ARTIKEL

Vad är konspirationsteorier?

Internet sprider konspirationsteorier som aldrig förr, och många lockas av berättelserna om hemliga syften bakom händelser. Många konspirationsteorier verkar oskyldiga och lustiga, men kan leda till allvarliga konsekvenser i samhället.

Emojis med olika uttryck på vit yta.
PRESENTATION

Sociala medier – ett hot mot demokratin?

Se författaren av boken "Från världskrig till nätkrig", Jonathan Lundberg, prata om plattformarnas påverkan av vårt samhälle ur ett historiskt perspektiv under Internetstiftelsens demokratievent. Presentationen följs av en paneldiskussion med Jonathan Lundberg, Ängla Eklund, jurist med särskilt fokus på internet och Janne Elvelid, policychef på Meta (Facebook) i Sverige och Finland.