Förstå matte genom att programmera

Scratch är ett enkelt verktyg som du kan använda i matematiken för att utveckla elevernas förmåga att förstå och använda matematiska begrepp för att lösa problem. Arbetet med programmering ger eleverna möjlighet att träna på att använda begrepp och färdigheter som koordinater, slumpen och tallinjen.

På Digitala lektioner finns lektioner för ditt arbete med programmering och matematik. Bland annat finns lektioner som bygger på att eleverna lär sig programmera ett matematiktest för att förstärka sina kunskaper och sin förståelse för multiplikationstabellerna. Samtidigt utvecklas elevernas förmåga att använda programmering för att stärka sina kunskaper i matematik och matematiska problem. Genom att arbeta med Scratch lär sig eleverna att praktiskt använda programmering för färdighetsträning i matematik. Du hittar lektionerna nedan.