Fortbilda dig i digital kompetens på Internetdagarna

I och med läroplansförändringarna som genomfördes i juli har skolans digitalisering tagit ännu ett steg, och digital kompetens har skrivits in i läroplanen. Men vad är det tänkt att eleverna ska lära sig? Det kommer vi att diskutera under Internetdagarna i slutet av november.

Internetstiftelsen, som driver Digitala lektioner, vill vara ett stöd för dig som arbetar i skolan. I vårt uppdrag ligger att främja kunskapen om internet och att öka den digitala kompetensen. Den 19 november genomför vi vår årliga konferens Internetdagarna. Ett av evenemangen, ”Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna”, arrangeras av Kristina Alexanderson som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Tillsammans med en rad spännande talare kommer hon ge en bild av vilka kunskaper och kompetenser eleverna får och behöver i en digitaliserad vardag och skola.

– Jag vill bidra med inspiration kring hur man kan jobba med digital kompetens i klassrummet. Under dagen kommer vi grotta ner oss i vilka färdigheter och kunskaper elever får i programmering, källkritik och digital kompetens samt ge inblickar i hur elevers digitala vardag ser ut. Allt för att bena ut vilka kunskaper de kan tänkas behöva och hur du som lärare kan arbeta med det, säger Kristina Alexanderson

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att gå kostar en heldag endast 1250 kronor! Platserna går åt snabbt men ännu finns några kvar. Du kan läsa mer och anmäla dig här.

Bland talarna finns Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, som också gjort Digitala lektioners programmeringslektioner för högstadiet. Måns kommer att prata om de erfarenheter och kunskaper som elever behöver för att kunna hantera en digital vardag. En annan talare som kommer att ge en bild av vilka färdigheter elever behöver är Linda Manilla från Åbo, som forskat på hur digital kompetens och programmering blivit en del av den finska läroplanen. En annan talare som kommer är Tomas Nygren forskar i Gävle som undersökt vad elever har för källkritisk förmåga. Dessutom kommer vi att presentera rapporten Eleverna och internet 2018 med färsk statistik om hur barn använder internet både i skolan och på fritiden.

Publicerad: 16 oktober 2018