Lektionsserie

Programmera ett dörrlarm

En lektion kring att bygga en krets och sedan göra ett digitalt dörrlarm med hjälp av Scratch som programmeringsspråk. Lektionen rör programmering i teknik och ger möjligheter att förstå även Java Script.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss