Lektioner i digital kompetens för lågstadiet

Välkommen till Digitala lektioner! Här har vi samlat kostnadsfria lektioner för dig som ska jobba med digital kompetens på lågstadiet som klass- eller ämneslärare.

På  Digitala lektioner hittar du lektioner kopplade till läroplanens (Lgr11) skrivningar om digital kompetens. Allt material är kostnadsfritt och att använda lektionerna kräver ingen registrering eller inloggning.

Ska du arbeta med källkritik inom ämnena svenska, samhällsorientering eller bild är ”En introduktion till källkritik” en bra start. Utifrån en bild får eleverna fundera kring sanningshalten i en nyhet och arbeta med begrepp som fakta, fantasi och granskning.

Ska klassen komma igång med programmering kan ni börja utan datorer eller läsplattor. I lektionen ”Programmera en mänsklig robot” gäller det att skapa instruktioner till en kompis som ska vara robot och följa dem. Här får klassen tillfälle att fundera på hur annorlunda instruktionerna man ger en dator eller maskin är mot de vi människor brukar ge till varandra.

Lektionen ”Personlig säkerhet på nätet” låter klassen diskutera hur man bäst skyddar mobil eller surfplatta från virus och intrång utifrån. ”Var får man fotografera” ger en förståelse för var man får fota med sin mobil – gäller samma sak i skogen som i omklädningsrummet?

Inom ämnet netikett kan eleverna reflektera kring hur det är att träffa kompisar på nätet och hur man är en bra vän. Digitala lektioner tar också upp lag och rätt på ett sätt som är anpassat för lågstadiet, till exempel gällande upphovsrätt och att man inte får ladda ner och använda vilken bild som helst.

Gillar du Digitala lektioner efter att ha provat? Glöm inte att tipsa en kollega!