Klicka på bilden för att se video

Övning: hitta buggarna

Lektionen handlar om att hitta buggar i en färdiga kodexempel.

Lektionsförfattare: Karin Nygårds

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge eleverna en grundläggande förståelse för fel som kan uppstå vid programmering, så kallade buggar. En viktig del av programmering är att försöka hitta och ta bort dessa fel, så kallad debugging.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hitta buggen

Instruktioner

Hitta buggarna i koden som finns i koden från Scratch nedan. Arbeta två och två.

Buggar i Scratch

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till höger? Berätta vad som händer i koden.
 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?
2 Lektionsdel 2:

Buggar i Javascript och Python

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till höger? Berätta varför koden inte fungerar.
 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Sammanfatta lektionen genom att samtala om:

 1. Vad är en bugg?
 2. Vilken roll har buggar i programmering?
 3. Hur debuggar man?

 

 

4 Lektionsdel 4:

Lektion att fortsätta med

Instruktioner

Arbeta vidare med programmering genom att göra lektionen: Vad är algoritmer?

Vad är algoritmer?