.FILE
Börja förstå källkritik | åk F-3

Söktips - att hitta det man letar efter

Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

1

Hur söker du?

Svara på frågorna. Tänk först själv, prata sedan med en kompis och avsluta med att lyssna på alla i gruppen.

Frågor

Tänk först själv, prata sedan med en kompis och avsluta med att lyssna på alla i gruppen.

 • Brukar du söka efter saker på din dator, mobil eller padda? Hur gör du det?
 • Vad brukar du söka efter? Videoklipp, filmer, spel, bilder, texter, nyheter?
 • Var brukar du söka? Vilka olika sidor eller plattformar söker du på?
 • Hur gör du om du inte hittar det du söker på internet? Har du någon du kan fråga?
2

Titta på bilden

Titta på bilden tillsammans med en kompis och svara på frågorna.

 • Beskriv bilden. Vad föreställer den?
 • Var någonstans är personen på bilden?
 • Känner du igen platsen?
 • Vad gör personen på bilden? Har du gjort det någon gång?
 • Vad är det personen på bilden ser bakom webbadress-fönstret?
 • Vad tror du att stjärnhimlen på bilden betyder? Ledtråd: Tänk på hur många stjärnor det finns i universum.
 • Har du hört talas om "cyberspace"?
3

Sammanfatta

Titta på bilden igen och ge personen på bilden dina tre bästa råd om hur man söker på internet.

 

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att genom att reflektera över egna sökningar på internet få en introduktion till sökkritik.

Förberedelser

Det kan vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Om du som lärare vill har fördjupande material kan du läsa mer om sökkritik på Internetkunskap.se, till exempel artikeln Den som söker finner - men vad exakt är det vi hittar? I lärardelen till lektionerna Sökkritik och Undersök Google finns en presentation om sökkritik.

Genomförande

Eleverna arbetar i par med att berätta om och beskriva en bild. Med stöd av frågorna får de möjlighet att fundera över och sätta ord på vad det innebär att söka på internet. Sammanfatta parens samtal gemensamt i gruppen.

I den andra lektiondelen sitter eleverna fortsatt i par och hjälps åt att besvara ett par frågor kring samma bild som i övningen innan.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur söker du?
 • Lektionsdel 2
  Titta på bilden
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen