Kommentarer på nätet

Lektionen handlar om språkbruk och normer i kommentarer i digitala medier.

Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra språkliga och sociala normer i kommentarsfält på nätet.

Förberedelser

I arbetet med nätetikett är det bra att utgå från de regler som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har funderat på vilka regler er skola har när det handlar om kamratrespons. Det kan vara regler om att ge konstruktiv kritik, om att bara lyfta styrkor, belöna det positiva och så vidare.

Genomförande

Låt eleverna börja med att ta del av varje uppgift enskilt och sedan bearbeta samma frågeställning tillsammans med en kompis. Avsluta med ett gemensamt klassamtal. På så sätt får alla elever möjlighet att reflektera kring de normer som finns i skolan och hur de skiljer sig från de på nätet.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hur kommenterar ni varandras arbete i skolan?

Instruktioner

Arbeta enskilt med frågeställningarna och skriv ner dina svar. Jämför dem med en kompis. Avsluta med att göra en gemensam sammanställning i klassen där ni synliggör några av de regler som finns i skolan om hur ni kommenterar på varandras arbeten.

 1. Har ni regler för hur ni ger kamratrespons i er klass eller skola? Vilka?
 2. Varför finns de reglerna?
 3. Hur tror du att responsen kring skolarbete skulle se ut om det inte fanns några regler?
2 Lektionsdel 2:

Diskutera kommentarer på YouTube

Instruktioner

Titta på antingen Nicke Nyfikens YouTube-kanal eller Mamma Mu 2008 och läs en del av kommentarerna till klippen. Arbeta i par eller mindre grupper med att svara på frågorna.

 1. Vilken åsikt om klippet har de som kommenterar? Är de övervägande positiva eller negativa eller skriver de om något helt annat?
 2. Är det några uttryck, ord eller formuleringar som återkommer hos dem som är positiva? Hos dem som är negativa? Ge några exempel.
 3. De som inte direkt kommenterar innehållet i klippet, vad handlar deras kommentarer om? Har de något särskilt syfte med sina kommentarer? Ge exempel.
 4. Är det någon kommentar som ni tror är olaglig?
 5. Är det någon kommentar som ni tycker passerar gränsen för vad som är okej att skriva? Motivera och diskutera!
 6. Förekommer det diskussion mellan personer i kommentarsfältet? Vad pratar de i så fall om?
 7. Tror ni att den som har lagt upp klippet läser kommentarerna? Hur tror ni i så fall att det känns för personen att ta del av kommentarerna?
3 Lektionsdel 3:

Regler och råd

Instruktioner

Gå in på YouTubes hjälpsida och läs igenom råden som ges under Tips och råd. Diskutera med stöd av frågorna.

 1. Vilka råd tycker ni är bra och viktiga?
 2. Är det något råd som inte fungerar? Något råd som är särskilt bra?
 3. Vill du/ni lägga till något råd? Diskutera och motivera era svar.
 4. Upplever du/ni att de flesta som kommenterar på YouTube följer YouTubes råd?
4 Lektionsdel 4:

En kritisk recension

Instruktioner

Läs journalisten Kerstin Alex recension som totalsågar spelet Neverdead, Devil may cry – med extra laxermedel den 2 februari 2012 i Aftonbladet.

5 Lektionsdel 5:

Hotfulla kommentarer

Instruktioner

Recensionen av Neverdead fick en stor mäng kommentarer. Läs två av dem och svara på frågorna.

Kommentarer från Facebook om recensionen ”Devil may cry” – med extra laxermedel,ur Aftonbladet den 2 februari 2012 i Aftonbladet.

Robert skriver: Ännu en anledning till att tjejer inte ska göra grabbgrejer, antingen tuffar ni till er och lär er att ta lite skit, eller så gå tillbaka till spisen, gnällkärring…

Anton skriver: Verkar som att du är en riktig slyna som tycker såhär. Sluta spela tvspel och spring tillbaka till köket och laga mig en macka istället!

 1.  Vad tycker du om Roberts och Antons kommentarer?
 2. Läs kommentarerna tillsammans med en kompis och stryk under ord och formuleringar som ni tycker är personangrepp. Vad i kommentarerna uttrycker en åsikt om innehållet i recensionen?
 3.  Har du själv sett liknande kommentarer? Vad gjorde du då?
 4.  Hur kunde Robert och Anton ha uttryckt sina åsikter istället? Ge något förslag.
 5.  Journalisten Kerstin Alex var själv skarp och hård i sin recension av spelet. Kan det ha bidragit till hur läsarna kommenterar? Förklara hur du tänker.
 6. Vad bör journalister tänka på för att själva hålla en schysst ton när de recenserar eller tycker till?
 7. Om Robert och Anton ångrar sina kommentarer i efterhand – vad kan de göra? Kom med förslag.
 8. Ibland tvingas aktörer på nätet att låsa kommentarsfunktionen till vissa av sina klipp, texter och artiklar eftersom kommentarsfälten svämmat över av hat och hot. Hur påverkar det yttrandefriheten? Vad tycker du?
6 Lektionsdel 6:

Nästa lektion

Instruktioner