Personlig säkerhet på nätet

Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka förståelsen för vad, hur och varför vi skyddar vårt digitala liv.

Förberedelse

Läs igenom lektionen och titta på bilden så att du kan lyfta de detaljer eleverna kanske missar. För att kunna leda eleverna i samtalet om bilden är det bra om du är väl införstådd med olika delar av digital säkerhet – allt ifrån att vi lämnar digitala spår till att mobiltelefonen blir stulen. Introducera gärna ord som integritet, värdehandling, lagra och användaruppgifter. Här kan du läsa mer om digital säkerhet. Välj de delar du tycker att du behöver veta mer om. Flera av guiderna har informativa förord och/eller sammanfattningar.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden. Låt eleverna beskriva vad de ser. Använd frågorna som stöd för ett samtal om digital säkerhet. Utgå från var dina elever befinner sig.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1- 3)

Bildanalys

  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

  • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 4-6)

Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Kan man låsa om allt?

Instruktioner

Titta på bilden och läs texten. Beskriv vad du ser på bilden. Först på egen hand, sedan tillsammans med en kompis innan alla klassen lyssnar och berättar för varandra.

Du har säkert hört att du ska vara rädd om din, dina föräldrars eller skolans mobiltelefon, dator  eller surfplatta. De kan gå sönder eller bli stulna. Men har du någon gång funderat på att det är viktigt att skydda det som finns i mobiltelefonen, datorn eller surfplattan också när det inte finns minsta risk att något ska gå sönder eller bli stulet?

2 Lektionsdel 2:

Hjälp personen på bilden

Instruktioner

Vad behöver personen på bilden tänka på för att skydda sin säkerhet. Diskutera tillsammans. Använd frågorna som stöd.

  • Vem eller vad är det som står bakom personen på bilden? Vad tror du att den som har ritat bilden har tänkt?
  • Personen på bilden har låst fast allting väldigt noga. Vad finns det som hen kan behöva skydda som vi inte ser?
  • Om man inte har en egen dator eller surfplatta utan använder någon annans – hur gör man då för att skydda sig själv och sin information?
  • Varför tror du att personen på bilden har varit så noga med att kedja och låsa fast allting? Finns det bättre sätt att skydda det som finns i mobiltelefonen, datorn och surfplattan?
  • Vet du vad som händer med det du sparar på till exempel skolans dator eller surfplatta? Var finns det någonstans när någon annan använder samma dator eller surfplatta?

Om ni vill kan ni skriva ut bilden och skriva ner några av de saker ni har talat om på bilden.

3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få kunskap om hur Lag, rätt och etikett på nätet gör internet till en tryggare plats.

Två mobiltelefoner kramas